+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Deniz Harp Okulu Başvuru Şartları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Deniz Harp Okulu Başvuru Şartları
  Deniz Harp Okulu Başvuru Şartları

  Deniz Harp Okulu Başvuru Hakkında Genel Bilgi

  ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR
  1. 2009 yılı Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve tespit edilecek ÖSS SAY-2 puanı almış olmak,

  2. Aşağıda belirtilen okul türlerinden birinin fen bilimleri alanından mezun olmak:
  a. 11033 Anadolu Lisesi (Yabancı Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler),
  b. 11058 Fen Lisesi,
  c. 11017 Lise (Resmi ve Gündüz Öğretim Yapan Liseler)
  ç. 11106 Lise, Özel Lise, (Yabancı Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler)
  d. 11066 Özel Fen Lisesi,
  e. 11025 Özel Lise,
  f. 11041 Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise,
  g. 30028 Çok Programlı Liselerin, Lise Programı,
  ğ. 30077 Çok Programlı Liselerin, Lise Programı (Yabancı Dil Ağırlıklı),
  h. 50027 Anadolu Öğretmen Liseleri.

  3. Haziran 2009 döneminde (Not ortalaması, öğretmenler kurulu kararı, not yükseltme sınavı vb. ile geçenler hariç) mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2007 ve 2008 yılı mezunu olmak,

  4. Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış/çıkarılmamış ve sivil okullardan çıkarılmamış olmak.

  ÖZEL KOŞULLAR
  1. İlgili mevzuat gereği yüklenme ve kefalet senetleri düzenlemek.

  2. İntibak eğitiminde başarılı olmak.

  3. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asılsız belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz çıkan öğrenciler, okula kayıt yaptırmış olsalar bile bu durumları eğitim öğretim süresi içerisinde ne zaman tespit edilirse edilsin okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.


  SOSYAL DURUM, AHLAK VE KARAKTER İLE İLGİLİ KOŞULLAR
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2. Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
  a. Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,

  b. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,

  c. Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olması,

  ç. Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarının birinden mahkumiyetinin bulunmaması,

  d. Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hallerinin bulunmaması,

  3. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

  4. Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

  5. Okula karşı uygun nitelikte sorumlu bir veli göstermek.

  SAĞLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR

  1. T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin askeri okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu 2’nci seçim aşamalarında başarılı olduktan sonra sevk edilecekleri asker hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek.

  2. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düztaban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak),

  3. Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).

  YAŞ, BOY VE AĞIRLIK İLE İLGİLİ KOŞULLAR
  1. Hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20 (1989 ve sonrası doğumlu), diğer liseler için ise en fazla 19 (1990 ve sonrası doğumlu) yaşında olmak. (Yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.)

  2. T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Deniz Okullarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Yönergesi’de belirtilen boy ve ağırlık ölçüleri sınırları içersinde boy ve ağırlığa sahip olmak.

  1. 2009-2010 eğitim/öğretim yılı için Deniz Harp Okuluna erkek ve bayan öğrenciler alınacaktır. Deniz Harp Okulu seçim aşamalarına katılmak için İNTERNET ÜZERİNDEN ön kayıt yaptırmak zorunludur. Şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecektir.

  2. Deniz Harp Okuluna başvuru koşullarını taşıyan ve geleceğin Deniz Subayı olmak isteyen öğrenciler 17 NİSAN 2009 - 12 HAZİRAN 2009 tarihleri arasında internet adresindeki ön kayıt programını kullanarak ön kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.

  3. Ön kayıtta, kendinize ait nüfus bilgileri, okul türü, okul kolu, mezuniyet yılı, e-posta adresi, posta adresi, posta kodu, telefon numaraları vb. bilgiler gerekmektedir.

  4. İnternet üzerinden ön kayıt yaptıran adaylara ön kayıt sonunda bir şifre verilecektir. Aday daha sonra bu şifreyi kullanarak ön kayıt bitim tarihi olan 12 Haziran 2009 tarihine kadar kendi bilgilerine ulaşabilecek, bilgilerinde varsa düzeltme/ekleme yapabilecektir.

  5. ÖSS puanları açıklandıktan sonra, ön kaydını yaptıran aday öğrencilerin ÖSS puanlarına ilişkin bilgiler Deniz Harp Okulu Komutanlığı tarafından ÖSYM’den alınacaktır. ÖSS SAY-2 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılacak ve bu sıralamaya göre Deniz Harp Okulu Komutanlığınca uygun görülecek sayıda aday öğrenciye çağrı yazısı ve istenen belgeler posta yoluyla gönderilerek ikinci seçim aşamalarına çağrılacaklardır.

  6. İkinci seçim aşamalarına çağrılan öğrenciler internet adresinden de ilan edilecek, bu öğrenciler çağrı yapıldığı tarihlerde gerekli belgeleri internetten indirip hazırlayarak da(Kendilerine posta yoluyla gönderilen çağrı yazısını ve gerekli belgeleri beklemelerine gerek yoktur) ikinci seçim aşamalarına gelebileceklerdir.

  7. Çağrı yapılan adaylardan belgeleri eksik olanlar veya ön kayıtta hatalı, yanlış ve eksik bilgi verdikleri tespit edilenler ikinci seçim aşamalarına alınmayacaklardır.

  8. Deniz Harp Okulu için ilan edilen taban puanın %90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi öz çocuklarına alınacak öğrenci sayısının %’de 5’i oranında kontenjan verilecektir. Bu nitelikteki adaylar durumlarını belgelemek zorundadırlar.
 2. Acil

  Deniz Harp Okulu Başvuru Şartları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder