+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Şehit Aileleri Ile Gazilere Sağlanan Haklar Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şehit Aileleri Ile Gazilere Sağlanan Haklar Nelerdir
  Şehit Aileleri ile Gazilere Sağlanan Haklar Nelerdir kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden şehit olanların yakınları ile gazi/malul olanlara ilişkin getirilen düzenlemeler.

  1. 3713 sayılı Kanun kapsamında şehitlerin bir yakınına verilen iş hakkı ikiye çıkarılmış, bu hakkın şehidin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba ve kardeşlerinden birisi, ana, baba ve kardeşi bulunmayanlar için eş ve/veya çocuklarından ikisi, eşi veya çocuğu bulunmayanlar için ana veya babası ile kardeşlerinden birisi tarafından kullanılması hükme bağlanmıştır.


  2. Emekli TSK personelinden, daha önce TSK bünyesinde yürütmüş oldukları görevleri sebebiyle terör eylemlerine muhatap olarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına iş hakkı verilmiştir.
  3. Terörle mücadele görevleri dışında hayatını kaybeden erbaş ve erlerin anne/babasına aylık bağlanırken malul/muhtaç şartları kaldırılmış, anne ve babalara ödenen aylıkların asgari ücretten az olamayacağı hükme bağlanmıştır.
  4. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun ek 77 nci maddesi kapsamında bakıma muhtaç derecede malul personele ödenen bakım yardımı, asgari ücretin net tutarının iki katı olacak şekilde artırılmıştır.
  5. Terör olaylarının önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevlerde ya da bu görevlere gidiş ve dönüşlerde meydana gelen kazalar 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına alınmıştır.
  6. Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli personel 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına alınmıştır.
  7. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında malul olanların anne, baba ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarına ücretsiz seyahat hakkı verilmiştir.
  8. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında erbaş ve erlere bağlanan aylıkların yüksek öğrenim mezunu olanlar için sekiz, diğerleri için onuncu derecenin birinci kademesinden başlatılması ve 5434 sayılı Kanun’un ek 77 nci maddesi kapsamında derece ve kademe ilerlemesi uygulanması hükme bağlanmıştır.


  9. Malul personele, belirlenen yaş hadleri süresince, maluliyetlerinin yeniden değerlendirilmesi maksadıyla muayene edilmeyi talep etme hakkı verilmiştir.
  10. Harp malullüğü, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunu ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere sağlık hizmeti katılım payı muafiyeti getirilmiştir.
  11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda yaralanan TSK personeline katılım payı muafiyeti ve sağlık hizmetlerinden kısıtlama getirilmeden yararlanma hakkı verilmiştir.
  12. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alan öğrenciler ile 3713 sayılı Kanun kapsamında olmasa dahi bakıma muhtaç şekilde malul olan vazife ve harp malullerine sağlık hizmetlerinden kısıtlama getirilmeksizin yararlanma hakkı verilmiştir.-2-
  13. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerden, bu öğrenimleri nedeniyle terör eylemlerine hedef olarak hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile malul olanlara 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vazife malulü aylığı bağlanması, iş hakkı, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat, tedavi, bakım ve rehabilitasyon haklarından yararlandırılması hükme bağlanmıştır.
  14. 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yürütürken 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör olaylarının sebep ve tesiri ile malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işverenlere getirilen özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kapsamına alınmıştır.
  15. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, yaralanan, sakatlanan veya hastalanan personele fiilen görev yapma koşulu aranmaksızın ödenen özel harekat ve operasyon tazminatının ödenme süresi 12 aydan 24 aya çıkarılmıştır.
  Şehit varisleri ve malul gaziler ile muharip gazilere sağlanan haklar ise şöyle;
  Hak sahipliği; şahadet/maluliyet olayının hangi kanun kapsamında gerçekleştiğine ve hakları belirleyen mevzuata göre değişiklik gösterdiğinden, bu konuda yapılacak değerlendirmelerde burada sunulan metinler yerine ilgili mevzuat hükümlerine başvurulacaktır. Bu metinde belirtilen hakların kullanım sürecinde başvurulacak kurum/kuruluşlar, başvuru süreleri, başvuru için gerekli belgeler vb. hususlar, hakkın kullandırılmasından sorumlu kamu kurum/kuruluşu nezdinde teyit edilmelidir.
 3. Ziyaretçi
  biz gazileri savaşa gönderenler, bizleri gönderirken baştan söyleselerdi. ölmeden veya yaralanmadan gelmeyin.yoksa bu devleti yönetenler sizi gerçek gazi olarak kabul etmezler.ikinci sınıf gazi muamelesine tabi tutarlar. toplum da da gaziyim demeye utanır,sıkılırsınız. hele birde kazanılmış bir savaşın gazisi isen o zaman çok büyük kabahat işlemişsindir. hakaret ve aşağılayıcı durumlara muatap olabilirsin. kendini bilmezler olacağı gibi, devleti yönetenlerde aynı yanlışı yapabilirler. en iyisimi sen gaziliği falan toplum içinde hiç dile getirme ki en azından ikinci sınıf gazi olduğunu önüne gelen hatırlatmasınlar da belki sen horlansanda gazilik makamı horlanmasın.bunu ilgili ilgisiz herkese iletilsin istiyorum. durum bundan ibarettir maalesef.malesef.malesef.
+ Yorum Gönder