+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Avarız Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Avarız Nedir- Tarihi Sözlük
  Avarız nedir


  Avarız hakında bilgiler  Olağanüstü durum ve özellikle savaş sebebiyle alınan vergi.
  Osmanlılar tarafından ilk defa hangi tarihte ortaya çıkarıldığı bilinmemekle beraber Sultan Fatih Mehmed devrine ait kayıtlarda bu vergiye rastlanmaktadır.
  Başlangıçta "Hudus-i avarız" denilen bu vergi daha sonraları "Avarız-ı divaniyye" adıyla örfi vergiler araşma girmiştir. Buna "Avarız akçesi" de denirdi.
  Lütfî Paşa, "Asafname" adlı eserinde avarızın, dört-beş yılda bir, para olarak alınan bir vergi olduğunu yazmaktadır. Bu vergi XVI. yüzyıl ortalarında orduya alınacak peksimet bedeli olmak üzere adam başına yirmi akçe olarak tesbit edilmişti. Ayarız, ihtiyaca göre çeşitli olduğu için avarız haneleri denilen vergi birliklerini gösterir bir defter hazırlanır, vilayetlerdeki kadılara yollanırdı.
  Avarız vergisi Tanzimat'tan bir süre sonra kaldırılmıştır.
 2. Ezlem
  Üye

  Avarız vergisi, savaş gibi olağanüstü durumlarda halktan alınan vergiydi. Bu vergi Osmanlı devletinde Fatih döneminde de alınmıştır. Çeşitli vergiler vardır.
+ Yorum Gönder


avarız nedir,  avarız ne demek,  avariz ne demek,  avariz nedir