+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Bahriye Nezareti Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Bahriye Nezareti Nedir- Tarihi Sözlük
  Bahriye Nezareti Nedir- Tarihi Sözlük

  Bahriye Nezareti

  XIX. yüzyıldan saltanatın kaldırılmasına kadar deniz kuvvetlerinin bağlı olduğu nezaret.
  Osmanlı Devleti'nde deniz kuvvetlerinin yönetimi Kaptan-ı Derya veya Kaptan paşalara verilmiş ve kalyonlar filosu kurulunca (1682), denizcilik önem kazanmıştır. Baş muhasebeci Mustafa Efendi Şıkk-ı Salis defterdarlığı rütbesiyle kalyonlar defterdarlığına getirilmiş; bu göreve bir süre sonra Tersane Emirliği adı verilmiştir.
  III. Selim döneminde, donanmanın yeniden düzenlenmesi ile (1804) bu göreve Moralı Seyid Ali Efendi getirilmiş; bunun yanısıra Şıkk-ı Salis ve Tersane-i Amire defterdarlığından başka "Umur-ı Bahriye Nazırı" unvanı da verilmiştir. III. Selim'in tahttan indirilmesinden sonra Bahriye Nazırı Kethüda İbrahim Efendi'nin öldürülmesi üzerine kaldırılmıştır.
  II. Mahmud döneminde, deniz kuvvetlerinin ayrı bir önem kazanması ve tersane işlerinin çoğalması üzerine mali konularla ilgilenmek üzere "Bahriye Müsteşarlığı" kurulmuş (1 Temmuz 1837) ve bu göreve o tarihte Evkaf Nazırı bulunan Saffeti Musa Efendi getirilmiştir.
  1867'de donanma komutanlığı Kaptan-ı Derya'ya bırakılarak deniz işlerinin mali konuları için Bahriye Nezareti yeniden kurulmuştur. O dönemde Kaptan-ı Derya bulunan Mehmed Ali Paşa, bu karardan gücenerek istifa edince, kaptan paşalık kaldırılmış ve donanmanın idaresi yeni kurulan "Kumanda Meclisi"ne verilerek başkanlığa Vesim Paşa getirilmiştir. Böylelikle, deniz kuvvetleriyle ilgili bütün idari işler Bahriye Nezareti'nde toplanmış ve bu göreve Hazine-i Hassa Nazırı Hakkı İsmail Paşa getirilmiştir.
  1876'de Bahriye Nezareti kaldırılarak yeniden Kaptan-ı Deryalık olmuş, bir yıl sonra tekrar Bahriye Nezareti'ne çevrilmiştir.
  23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükumeti kurulunca, Milli Savunma Bakanlığı'na ayrı bir daire şeklinde bağlanmışsa da 31 Aralık 1924'de ayrıca "Bahriye Vekaleti" kurulmuş ve 2 Kasım 1927'de bu bakanlık kaldırılarak deniz kuvvetleri yeniden Milli Savunma'ya bağlanmıştır.

  BAHRİYE NAZIRLARI


  Hakkı İsmail Paşa 1867
  Mahmud Nedim Paşa 1868
  Ferid AbdülhamidPaşa 1871
  Fosfor Mustafa Paşa 1871
  Semih Paşa 1872
  Moralı İbrahim Paşa 1872
  Ahmed Esat Paşa 1872
  Fosfor Mustafa Paşa (2. defa) 1872
  Namık Paşa 1872
  Hüseyin Avni Paşa 1873
  Hasan Rıza Paşa 1873
  Kayserili Esat Paşa 1875
  Rauf Paşa 1875
  Hasan Rıza Paşa (2. defa) 1875
  Namık Paşa (2. defa) 1875
  Hasan Rıza Paşa (3. defa) 1875
  Lofçalı Derviş Paşa 1876
  Abdülkerim Nadir Paşa 1876
  Kayserili Ahmed Paşa (2. defa) 1876
  Rauf Paşa(2.defa) 1877
  Sait Paşa 1877
  Morali İbrahim Paşa (2. defa) 1877
  Vesim Paşa (3. defa) 1878
  Rasim Paşa 1879
  Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa 1881
  Ahmed Ratip Paşa 1882
  Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa (2. defa)1882
  Celal Bey 1903
  Hasan Rami Paşa 1906
  Arif Hikmet Paşa 1908
  Hüseyin Hüsnü Paşa 1909
  A.Rıza Paşa 1909
  Emin Paşa 1909
  Arif Hikmet Paşa (2. defa) 1909
  Halil Paşa 1910
  Hakkı Paşa (Vekil) 1910

  Mahmud Muhtar Bey (Paşa) 1910
  Salih Paşa 1911
  Mahmud Muhtar Paşa (2. defa) 1912
  Hurşit Paşa 1912
  Çürüksulu Mahmud Paşa 1913
  Cemal Paşa 1914
  (Suriye'de bulunduğu sırada vekil Enver Paşa)
  Rauf Bey(Orbay) 1918
  Ali Rıza Paşa (2. defa) 1918
  Şakir Paşa 1919
  Avni Paşa 1919
  Salih Paşa (2. defa) 1919
  Esat Paşa 1920
  Kara Sait Paşa 1920
  Hamdi Paşa 1920
  Salih Paşa (3. defa) 1920
  Ziya Paşa (Vekil) 1921
  Salih Paşa (4. defa) 1921
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türkiye'de ilk Bahriye Nezareti, 19 Mart 1867'de kurularak çalışmalara başladı. İlk Bahriye Nazırı ise Hakkı İsmail Paşa'dır. Bahriye Nezareti kurulmadan önce, deniz kuvvetlerin işlerine kaptan paşalar yapardı. Osmanlıda Bahriye teşkilatının bağlı olduğu en yüksek makam Kaptanı deryalık makamı idi.
+ Yorum Gönder