+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Cülus Bahşişi Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Cülus Bahşişi Nedir- Tarihi Sözlük
  Cülus Bahşişi Nedir- Tarihi Sözlük

  Cülus Bahşişi hakında bilgi  Padişahın ölümü veya tahttan indirilmesi üzerine tahta geçen yeni padişah tarafından askerler ve memurlara verilen hediyenin adıdır. Osmanlılarda iki çeşit cülus bahşişi vardı. Birisi bir defaya mahsus olmak üzere verilir, diğeri ise askerlerin ulufelerine zam yapılmasıyla gerçekleştirilirdi. Tahta çıkan padişahın "kullarımın bahşiş ve terakkileri makbulumdur" şeklindeki karar ve bu kararın açıklanmasını askerin işitmesi kural olmuştur. Cülus bahşişi her asker için aynı değildi. Yeniçeriler üçer bin, sipahiler biner, acemi oğlanları ikişer, cebeciler ve topçulara biner akçe verilmesi kanundu. Memurlardan sadrazama otuz bin, müderrislere üç bin, defterdara yirmi bin, nişancıya otuz bin, reisülküttaba yedi bin akçe cülus bahşişi verilirdi. Cülus bahşişi uygulamasına Yıldırım Bayezid devrinde başlandığı iddia edilmekte ise de kanun haline Fatih Sultan Mehmed zamanında getirilmiştir. XVI. yüzyıl sonunda dönem dönem, cülus bahşişini yeterli bulmayan Yeniçeriler sık sık ayaklanmışlar, çeşitli olaylara sebep olmuşlardır. Bu olaylar Osmanlı maliyesini zor durumlara sokmuştur.
 2. Esma Şeker
  Görevli Bayan

  Bilirsiniz ki padişah öldükten sonra yerine başka bir padişahın geçmesi gerekmektedir. Bu kavramda şunu ifade etmektedir ki yeni gelen padişahın askerlerine hediye vererek Cülus Bahşişini gerçekleştirmesidir.
+ Yorum Gönder


cülus bahşişi nedir,  cülus nedir,  culüs nedir