+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Çelebi Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Çelebi Nedir- Tarihi Sözlük
  Çelebi Nedir- Tarihi Sözlük


  Çelebi Nedir- Tarihi Sözlük anlamı  Çelebi

  Batı-Oğuz lehçesinin hakim olduğu ülkelerde bilim ve erdem sahibi kişilere verilen unvan. XIV. yüzyılda Anadolu'da Tanrı anlamına gelen Çalap kelimesinden Farsça kurala göre uygulanmış nispet bildiren bir türev olduğu ileri sürülmektedir. Çelebi kelimesi uzun yıllar Osmanlı hanedanı üyelerine, tarikatların başında bulunan şeyhlere, tanınmış yazarlara unvan olarak verilmiştir. Bu unvanı ilk olarak Mevlana'nın müridlerinden olan Hüsameddin almıştır. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'den sonra Mevlana tekkesine şeyh olanlara ve Mevlana soyundan gelenlere Çelebi denmesi gelenek olmuştur. XIV. ve XV. yüzyılda Anadolu'da bir çok bilgin ve şehzadeler bu unvanı kullanmışlardır. I. Bayezid'in bütün oğulları Çelebi unvanı ile anılmıştır.
 2. Ziyaretçi

  bence çok güzel di sözlü yaptık ve bu konu çıktı ve sözlüden 100 aldım
+ Yorum Gönder


çelebi ne demek,  çelebi ne demektir,  çelebi nedir,  çelebi ne demektir vikipedi,  çelebi ne demek vikipedi