+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Doğancıbaşı Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Doğancıbaşı Nedir- Tarihi Sözlük
  Doğancıbaşı Nedir- Tarihi Sözlük

  Doğancıbaşı Nedir- Tarihi Sözlük anlamı


  Doğancıbaşı


  Padişahların "Şikar Halkı" denilen avcılarından bir sınıfın başına verilen addır.
  "Hane-i bazyan" denilen doğancı koğuşu kırk kişilik bir topluluktu. Doğancı-başı, Erkan-ı birun denilen Enderunluların hizmetlerinde ve av esnasında padişaha en yakın olan idi. Av getirdikçe bahşiş alır, Enderun'dan çıktığı zaman çok defa çakırcıbaşı veya şahincibaşılık ile çıkarılırdı. Bazen da kendilerine mirahurluk, sancak beyliği veya daha yüksek görevler de verilebilirdi.
  Doğancıbaşı'nın günlük ücreti XVI. yüzyıl sonlarında 20 akçe, yıllık aidatı da Rikapdar Ağa'nın yıllığı kadardı. Doğancıbaşılar XVI. yüzyılın ortasında kanun üzerine 300 bin akçe ile sancak beyliğine tayin edilirken sonraki zamanlarda beylerbeyi ve vezir de olmuşlardır. XVII. yüzyılın başında, ortasında ve son yarısında Enderun doğancıları 30, 40 kişi olup bunların üçü has odada, yedisi hazine odasında ve yirmisi de seferli koğuşunda bulunuyorlardı. Doğancı teşkilatıyla beraber doğancıbaşılık da XVII. yüzyılda kaldırılmıştır.
 2. Ezlem
  Üye

  Padişahlar aynı zamanda av meraklı kişiler idi.Ava çıkarken yanlarında sırf bu iş için eğitilmiş bir grup askerleri bulunurdu.Bu askerlerin başındaki yetkili kişiye de bu isim verilmekteydi.
+ Yorum Gönder