+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Misak-ı Milli Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Misak-ı Milli Nedir- Tarihi Sözlük
  Misak-ı Milli


  Son Osmanlı Meclisi’nin aldığı karar. Madde 1. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı tarihte (30 Ekim 1918), düşman işgali altında bulunan Arap topraklarının geleceği, bölge halkının vereceği karara göre belirlenecektir. Madde 2. Halkın oyu ile anavatana katılmış olan, üç sancakta (Kars, Ardahan, Artvin (Batum)) gerekirse tekrar halk oyuna başvurulacaktır. Madde 3. Batı Trakya’nın durumu, bölge halkının özgürce yapacağı seçime göre belirlenecektir. Madde 4. İstanbul şehri, Marmara Denizi ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra boğazlar dünya ticaretine açılacaktır. Madde 5 Komşu ülkelerde yaşayan Türklere tanınan haklar güvence altına alındıktan sonra, Türkiye’deki azınlıklara da aynı haklar tanınacaktır. Madde 6. Siyasi, adli ve ekonomik bağımsızlığımızı zedeleyecek ayrıcalıklar (Kapitülasyonlar) kaldırılacaktır. ÖNEMİ : Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nce 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilen Misak-ı Milli ile Türk Milleti’nin kabul edebileceği asgari haklar belgelenmiştir. Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarının Mebusan Meclisi’nce onaylanmış biçimidir. Misak-ı Milli ile Türk Kurtuluş Savaşı’nın temel hedefleri belirlenmiş ve uygulamaya geçirilmiştir.
 2. Zahra
  Üye

  Misak-ı Milli, Türk Kurtuluş Savaşının başlaması için yayınlanan siyasi Manifestonun altı maddelik bildirinin adıdır. İstanbul da toplanmış olan son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından görüşülmüş ve şartlar hazırlanıp kabul edildikten sonra Halk için yayınlanmıştır.
+ Yorum Gönder