+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk Tarihi Sözlüğü Forumunda Takvim-i Vekayi Nedir- Tarihi Sözlük Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Takvim-i Vekayi Nedir- Tarihi Sözlük
  Takvim-i Vekayi


  11 Kasım 1831'de yayınlanmaya başladı. Basım işi için İstanbul'da Serasker Kapısı yakınlarında Kapıcıbaşı Musa Ağa'dan alınan bir konakta Takvimhane adı ile bir matbaa kuruldu. Vakanüvis Esad Efendi Takvimhane'nin başına getirildi. Gazetenin haftada bir defa çıkması kararlaştırıldı. Gazetenin ilk basımı 5.000 adettir. Haftada bir yayınlanması düşünülen gazete 1838'e kadar yılda 30 sayı olarak yayınlanabildi. 1839-1878 tarihleri arasında yayını durduruldu. 1891'de yayına tekrar başladıysa da bu 15 ay sürmüş ve yayıma tekrar ara verilmiştir. 1 Eylül 1908'de tekrar yayınlanmaya başlanan gazete, düzenli olarak İstanbul hükmetinin istifasına kadar devam etti.
  Takvim-i Vekayi'nin düzensiz olarak Fransızca, Ermenice ve Arapça nüshaları da yayınlanmıştır.
 2. Zahra
  Üye

  Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde yayınlanan ve Osmanlının ilk Resmi Gazetesi olan Takvimi Vekayi, Haftalık olarak yayınlanmakta olup Osmanlı Türkçesinin yanında Rumca ve Ermenice gibi dillerde de yazılmaktaydı.
+ Yorum Gönder


takvim-i vekayi nedir,  takvimi vekayi nedir