+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Traplusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Traplusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları
  Traplusgarp Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

  Traplusgarp Savaşı Nedenleri  Nedenleri:

  Siyasi birliğini geç kuran İtalya’nın sömürgecilik faaliyetlerine girişmesi.
  İtalya’nın Habeşistan’a saldırması ve başarılı olamaması.
  İtalya’nın Habeşistan yenilgisi üzerine yeni yerlere göz dikmesi.
  İtalya’nın diğer Avrupa devletleri ile anlaşması.
  Trablusgarp’ın İtalya’ya yakın ve savunmasız olması.
  Trablusgarp’ın ticaret yolları üzerinde bulunması ve zengin maden yataklarına sahip olması.

  İtalya, Rusya ile Racconigi Antlaşması’nı yapmış, Rusya boğazlara karşılık İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesini desteklemiştir (1909).
  İtalya, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı gelişmişlikte geri bıraktığı ve bölgedeki İtalyanlar’a kötü davrandığı iddiasıyla Osmanlı’ya ültimatom çekmiştir.
  Osmanlı Devleti’nin görüşme isteğine rağmen İtalya, Trablusgarp’ı işgal etmiştir.
  Mustafa Kemal Trablusgarp ve Derne’de, Enver Bey de Bingazi’de başarılar kazanmıştır.
  Savaşın uzun sürmesi İtalya’yı maddi sıkıntıya sokmuş, savaşın bitmesini isteyen halkın tepkisi üzerine İtalya, Osmanlı’yı barışa zorlamak için Oniki Ada’yı işgal etmiştir.
  Bu sırada I.Balkan Savaşı başlaması, Osmanlı’yı zor durumda bırakmış ve Osmanlı Devleti İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzalanmıştır

  Uşi Antlaşması (18 Ekim 1912)

  Trablusgarp ve Bingazi İtalya’ya bırakılacak.
  Oniki Ada, Balkan Savaşı’ndan sonra geri alınmak üzere geçici olarak İtalya’ya bırakılacak.
  İtalya, kapitülasyonların kaldırılması konusunda Osmanlı’ya yardım edecek.
  Trablusgarp ve Bingazi’nin Duyun-u Umumiye İdaresi’ne ödediği borçları İtalya ödeyecek.
  Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan Osmanlı halifesine bağlı kalacak.

  Sonuçları:

  Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da toprağı kalmamıştır.
  İtalya Ege Denizi’ne yerleşmiştir.
  İtalya Doğu Akdeniz’de önemli bir güç olmuştur.
  Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı anlaşılmıştır.
  Oniki Ada geri alınamamış.

  Not 1: Uşi Antlaşması, halifelik makamının kullanılması yönü ile 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’na benzer.

  Not 2: Oniki Ada, Sevr’de ve Lozan’da İtalya’ya bırakılmıştır. II.Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya, Oniki Ada’yı Yunanistan’a vermiştir (1947). 2. Ezlem
  Üye

  Bu savaşın Osmanlılıların Kuzey Afrikadaki son toprağının da kaybolmasına ve Osmanlı Devletinin çöküşüne neden olmuştur.Artık Osmanlı güçsüz ve herkes tarafından ele geçirilebilecek bir devlet haline gelmiştir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Balkan Savaşlarının Nedenleri

  ■ Fransız ihtilali sonucu dünyaya yayılan Milliyetçilik akımı ile bağımsızlıklarına kavuşan Balkan devletlerinin Osmanlı’ya karşı ittifak kurması,

  ■Rusya’nın geliştirdiği Pan-Slavizm akımı ile Balkan devletlerini Osmanlı’ya karşı kışkırtması,

  ■Osmanlı Devleti’nin iyice zayıflaması ve bu durumun Trablusgarp Savaşı’nda açıkça ortaya çıkması,

  ■ Balkan uluslarının yıkılmakta olan Os*manlı topraklarını ele geçirmek ve geniş*lemek istemeleri,

  ■Avrupalıların Balkan uluslarını destekle*meleri,

  ■Osmanlı Devleti’nin politik bölünmüşlük içerisinde bulunması ve askeri birliklerinin bir kısmını terhis etmesi,

  ■Osmanlı’nın batıya ayak uyduramayıp, bilim ve teknolojik açıdan çağının gerisin*de kalması.

  Balkan Savaşının nedenleri hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz…

+ Yorum Gönder


italyanın trablusgarpı işgal etme nedenleri,  italyanın trablusgarp ı işgal etme nedenleri,  italya nın trablusgarp ı işgal etme nedenleri,  italyanın trablusgarpı işgal etmesinin nedenleri,  racconigi antlaşması,  italyanın trablusgarba saldırmasının nedenleri