+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir
  Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir?

  cevap

  İLK MüSLÜMAN TÜRK DEVLETİ


  840-1212 tarihleri arasında, Türkistan ve Maveraünnehir'de hâkimiyet kuran ilk Müslüman Türk devleti Karahanlılar'dır.

  "Kara", Türkçe'de, kuzey yönünü işaret etmesinin yanında, büyüklük ve yükseklik de ifade eder.

  Selçuklularda ilk medrese, Tuğrul bey zamanında Nişabur'da açıldı. Alparslan döneminde medreseler devlet himayesi altına alındı. Nizam-ül Mülk'ün gayreti ile nizamiye medresesi kuruldu (1067). Daha sonra nizamiye medreseleri birçok vilayette açıldı. Bu medreselerde İslami ilimlerin yanında müspet bilimlerde okutuldu.
  Ömer Hayyam, Harezmi, gibi değerli bilim adamları yetişti. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat-İt Türk, Yusuf Has Hacip'in “Kutatgu Bilig” ve “Firdevsi'nin Şehnamesi” gibi dil ve edebiyat değeri olan eserler ve ayrıca tarih, coğrafya alanlarında yazılan eserlerle İslam dünyasında beşeri bilimlerin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  İlk Müslüman Türk devleti Karahanlılardır. Karahan devleti 840 yılında kurulmuş bir orta Asya devletidir.Bu devlet 1212 yılında yerini Selçuklu devletine bırakmış ve Müslümanlık o zamandan beri Türk devletlerinde hakim olmuştur.
 3. Ziyaretçi
  İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İTİL BULGARLARIDIR. Karahanlılar olduğu bilgisi değişmiştir.
+ Yorum Gönder


orta asyada islamiyeti kabul eden ilk türk devleti,  orta asyada islamiyeti kabul eden ilk türk devleti kimdir ,  islamiyeti kabul eden ilk türk devleti,  orta asyada islamiyeti kabul eden ilk turk devleti,  orta asyada islamiyeti kabul eden ilk türk devleti hangisidir,  islamiyeti kabul eden ilk türk devleti hangisidir