+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türk İslam Tarihi Konu Özeti Kısa Özet Kpss İçin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Türk İslam Tarihi Konu Özeti Kısa Özet Kpss İçin
  TÜRK - İSLÂM TARİHİ  Talaş Savaşı:


  Çinliler'in Orta Asya'yı ele geçirmek istemesine Türkler'le birleşen Abbasîler engel oldular. Sonucunda; Türk - Arap (Müslüman) mücadelesi sona erdi. Orta Asya'nın Çinlileşmesi engellenirken, İslâmiyet Türkler arasında yayıldı. Bu da Türk - İslâm tarihinin başlangıcı sayılır.
  İlk İslam'a giren Türk Boyu; Karluklardır. Diğerleri ise Yağma ve Çiğil boylarıdır.

  Türkler'in İslâmiyete Giriş Nedenleri?


  • Türkler'de gök tanrı inancı ile islâmiyette Allah inancı arasında ortak tek tanrı inancının olması, islâmiyet'teki cihad düşüncesi ile Türkler'in "cihan hakimiyeti" düşüncesinin uyması, Ahiret, cennet ve cehennem inancının olması, Emevîler'in ırkçı politikasına karşılık Abbasîler'in ırkçı politika izlememeleri. Türkler, Müslüman tüccarlar aracılığı ile dini benimsemişlerdir.
  Türklerin İslâmiyete Hizmetleri
  islâmiyet'in yayılmasını sağladılar.

  • İslâm dünyasının koruyucusu ve savunucusu oldular (Halifeliği korudular, devamı ile siyasî birliği sağladılar).
 2. Zarafet
  Üye

  Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra birçok Türk İslam Devleti kurulmuştur. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da kurulan ilk Türk beyligi olan Saltuklular'in baskenti Erzurum idi. Orta Asya’da kalan boylar Hunların yönetiminde ilk Türk devletini kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder


türkler ve islamiyet özet,  türkler ve islamiyet konu özeti,  türk islam tarihi özeti,  islam tarihi kısa özet,  islamiyet kısaca özeti,  türkler ve islamiyet konusunun özeti