+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi
  Tanzimat Fermanı Hakkında Kısa Bilgi

  Tanzimat Fermanı Kısa  3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin somut ilk adımıdır. Aslen II. Mahmut döneminde planlanmasına rağmen, II. Mahmut'un ölümünün ardından oğlu Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye de denir.

  Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fermanda yer alan başlıca konular:

  --Tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması,
  --Yargılamada açıklık,
  --Vergide adalet,
  --Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  --Rüşvetin ortadan kaldırılması olmuştur.
  Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.
  Tanzimat Fermanı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi olarak anılır.
 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanının Önemi nedir

  * Tanzimat Fermanıyla padişah ilk kez kendi üzerinde bir yasa gücünün varlığını kabul etmiştir.
  * Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde anayasacılığa ve demokrasiye geçişin ilk aşamasıdır.
  * Gayri Müslimlerde askere alınmaya başlandı.
  * Özel mülkiyet güvencesi ve kanun üstünlüğü esası getirildi.

  Not: Tanzimat Fermanı hukuk devleti olma yolunda atılan gerçek anlamda ilk adımdır.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Tanzimat Fermanında Yer Alan Konular

  - Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
  - Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır)
  - Vergide adalet,
  - Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
  - Rüşvetin ortadan kaldırılması,
  - Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi. (Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
  - Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezîleşmeyi sağlamaktı.
  - Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

+ Yorum Gönder


tanzimat fermanı kısaca,  tanzimat fermanı özet,  tanzimat fermanı özeti,  ıslahat fermanı kısaca,  tanzimat fermanı kısa özet,  tanzimat fermanı kısa özeti