+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İslamiyetin Kabul Edilmesinden Sonra Meclis Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  İslamiyetin Kabul Edilmesinden Sonra Meclis
  İslamiyetin Kabul Edilmesinden Sonra Meclis  Islam dininin kabul edilmesinden sonra da devlet yönetiminde Türk kültürünün etkisi devam etti. Kut anlayışı Islam dünyasının dini lideri olan halifenin hükümdarlığı onaylaması uygulamasına dönüştü.
  Islamiyet döneminde de "Devlet ve ülke, hükümdar soyunun ortak malıdır." anlayışı devam etti.
  Devletin başında bulunan sultanın önemli görevleri ve sorumlulukları vardı. Sultan, devleti en iyi şekilde yönetir, halkın mutluluğu için çalışırdı. Sultandan sonra en yetkili devlet adamı vezirdi.
  Devlet işleri, Divan adı verilen bir kurulda görüşülüp karara bağlanırdı. Divan'a, sultan veya vezir başkanlık ederdi.
  Islamiyet'in kabulünden sonra kurulan Karahanlılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Türk devletlerinde de Islamiyet öncesi Türk devlet gelenekleri devam etmiştir. Ancak devlet yönetiminde de din kuralları etkili olmaya başlamıştır. Özellikle Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim'in halifelik makamını başkent Istanbul'a taşıması ve kendisinin halife olması devleti teokratik bir yapıya büründürmüştür
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  Türkler tarihleri boyunca pek çok din ve inanış biçimini benimsemiştir. En çok Göktanrı ve İslamiyet yayılmıştır. Gök tanrı inancında cennet cehennem gibi inançlar islamiyette de vardı. Ayrıca Türklerdeki cihan hakimiyeti düşüncesiyle islamiyetteki cihat anlayışı aynıydı.
+ Yorum Gönder


kut meclisi