+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Amasya Genelgesinin Milli Mücadeledeki Önemi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Amasya Genelgesinin Milli Mücadeledeki Önemi
  Amasya Genelgesinin Milli Mücadeledeki Önemi


  Milli mücadelenin yöntemi  Gerekçe: Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının teh*likeye girmesi (1. ve 2. madde)
  Amaç: Milletin bağımsızlığını sağlamaktır. (3. madde)
  Yöntem: Milli mücadeleyi halk yapacaktır. (3. madde) Nasıl organize edileceği (4. ve 5. madde)

  Amasya Genelgesi’nde millet iradesine dayanarak yeni bir devlet kurmaya doğru gidildiği ortaya konmuştur. Yeni bir
  devletin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı. (3. madde)

  Genelgenin milli bir kurulun kurulmasını zorunlu görmesibaşta itilaf devletleri olmak üzere İstanbul hükümetine karşı
  da bir ihtilal bildirisidir.
  Genelgeden sonra Mustafa Kemal “Artık İstanbul Anadolu’ya hâkim değil bağlı olmak zorundadır” demiştir.
 2. Zühre
  Devamlı Üye

  amasya genelgesinin önemi nedir

  Kutuluş Savaşı için atılmış önemli bir adımdır.
  - Kurtuluş Savaşının ilk defa gerekçesi, amacı ve yöntemi belirtilmiştir.
  - Türk milleti'ne egemenliği eline alması için bir çağrıdır.
  - M.Kemal yeni bir meclis ve hükümet daha doğrusu yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu.
  - Artık millet yönetilmeyecek, yönetecekti.
  - M.Kemal, İstanbul, Anadolu'ya egemen değil, bağlı olmalıdır demiştir.


+ Yorum Gönder


amasya genelgesinin milli mücadele açısından önemi,  amasya genelgesinin milli mücadeledeki önemi,  amasya genelgesi milli mücadeledeki yeri ve önemi,  amasya genelgesinin milli mücadele içindeki yeri ve önemi,  amasya genelgesinin milli mücadeledeki yeri ve önemi,  amasya genelgesi milli mücadele açısından önemi