+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarihte memlûkler tarafından kurulmuş devletler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarihte memlûkler tarafından kurulmuş devletler
  Tarihte memlûkler tarafından kurulmuş devletler  * Akşitler (Abbasiler'in memlûklerinden)
  * Tolunoğulları (Abbasiler'in memlûklerinden)
  * Gazneliler (Samaniler'in memlûklerinden)
  * Harezmşahlar (Selçuklular'ın memlûklerinden)
  * Köle Hanedanı (Delhi Sultanlığı'nın ilki)
  * Mısır Memlûk Hanedanları (Eyyubiler'in memlûklerinden)
 2. Zahra
  Üye

  Memlüklüler İslam devletleri zamanın da Hükümdara bağlı olan Köle sınıfından olan Askerlerdi. Hükümdarın emri altına girildiğinde bunlar zaten Profesyonel Askerdi bu yüzden bir süre sonra daha da güçlenerek bağlı bulundukları Devletin İktidarını ele geçirmiş ve Memlüklüleri kurmuşlardır.
+ Yorum Gönder