+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Gazneli sultanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Gazneli sultanları
  Gazneli sultanları
  Samani Devleti'nin dağılma ve saray isyanları devresinde durumdan yararlanarak ortaya çıkan bir hanedanlıktır.

  Alp Tegin (961 - 962)
  Ebu - İshak İbrahim (962 - 965)
  Bilge Tigin (965 - 971)
  Piri Tigin (971 - 976)

  1. Sebük Tigin (976 - 996)
  2. İsmail (996 - 997)
  3. Gazneli Mahmud (997 - 1030)
  4. Celalu'd - Devle ve Cemalu'l-Ebu -Ahmed Muhammed (1030 - 1041)
  5. I.Sultan Mes'ud (1030 - 1040)
  6. Sultan Mevlud (1040 - 1048)
  7. II.Sultan Mes'ud (1048 - 1049)
  8. Sultan Ali (1049 - 1051)
  9. Sultan Abdürreşid (1051 - 1052)
  10. Sultan Tuğrul (Mütegallibe) (1052 - 1053)
  11. Sultan Ferk-Zad (1053 - 1059)
  12. Sultan İbrahim (1059 - 1099)
  13. III. Sultan Mes'ud (1099 - 1115)
  14. Sultan Şir-Zad (1115 - 1116)
  15. Sultan Arslan - Şah (1116 - 1117)
  16. Sultan Behram-Şah (1117 - 1152)
  17. Sultan Husrev-Şah (1152 - 1160)
  18. Hüsrev Melik (1160 - 1187)
 2. Zahra
  Üye

  Horasan da Hüküm sürmüş olan Türk Devletlerinden Gazneli Devleti, adını kurulmuş olan bölgeden Gazne şehrinden almıştır. Gazneliler Türk Devleti olmasına rağmen zaman içinde burada yaşamış olan Samanilerden etkilenerek onlarda Farslaşmıştır. Gaznelilerin kurucusu Alp Tekindir.
+ Yorum Gönder


gazneli sultanları,  gazne devletinin sultanları,  gazneliler sultanları