+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Edirne antlaşması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Edirne antlaşması
  Edirne Antlaşması Kısa Bilgi

  Rusya Sultan İkinci Mahmud'un Navarin'de Osmanlı donanmasının yakılması ile sonuçlanan olaylardan dolayı savaş tazminatı istemesi üzerine Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı.

  Sultan İkinci Mahmud bu arada Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmış yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni bir askeri teşkilat kurmuştu. Teşkilatlanmasını henüz tamamlayamamış olan bu ordu Rus kuvvetleri karşısında önemli bir varlık gösteremedi. Eflak ve Boğdan'ı işgal eden Ruslar Tuna'ya kadar indiler. Balkanları aşan Rusya batıda Edirne doğuda ise Erzurum'a kadar ilerledi. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Devleti barış istedi. Ruslarla yapılan Edirne Antlaşması sonunda Yunanistan'a bağımsızlık verildi. Eflak Boğdan ve Sırbistan'a imtiyazlar tanındı. Ruslar işgal ettikleri yerleri geri verdiler. Rus ticaret gemilerine boğazlarda geçiş hakkı tanındı. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. 2. Emine
  Devamlı Üye

  Antlaşmanın imzalandığı yer Edirne, Osmanlı İmparatorluğu. İmzalanış tarihi ise 14 Eylül 1829'dur. İmzalayan taraflar Rusya İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'dur. Diller ise Rusça ve Osmanlıca.
+ Yorum Gönder