+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Malta Seferi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Malta Seferi
  Malta Seferi

  Malta’daki Hıristiyan korsanlara karşı 1565 yılında yapılan Osmanlı seferi.


  Öteden beri Malta’da üslenen Saint-Jean Şövalyeleri Osmanlı gemilerine rahat vermiyorlar korsanlık yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlardı. İstanbul’a kıymetli ticaret eşyası götüren büyük bir Osmanlı gemisine el koymaları bardağı taşıran son damla oldu. 250 parça gemi ile Piyâle Paşa 35 000 kara askeriyle beşinci vezir Mustafa Paşa İstanbul’dan yola çıkarıldı. Malta’da orduya iltihak etmesi kararlaştırılan Trablusgarp Beylerbeyi Turgut Reis başkomutanlığa tayin edildi. İstanbul’dan yola çıkan ordu Malta’ya varınca Turgut Reis beklenmeksizin kuşatma başlatıldı. Kılıç Ali Paşa da 6 gemi ve 1000 askerle İskenderiye’den gelip orduya katıldı. Kuşatmanın onuncu günü 23 gemi ve 2000 leventle gelen Turgut Reisbaşkomutanlığı ele aldı. Kuşatmanın yirmi beşinci günü kaleden atılan bir top güllesi isabetiyle Turgut Reis şehit oldu. Osmanlı askeri umumî bir saldırı ile St. Elmo Kalesini ele geçirdi. Adanın teslimi için gönderilen heyete menfî cevap verilmesi üzerine St. Ange St. Michel ve Le Bourg kaleleri kuşatıldı. Cezayir Beylerbeyi Barbaroszâde Hasan Paşa'nın da 27 gemi ve 2500 kişilik bir kuvvetle gelmesi Osmanlılara ayrı bir şevk verdi. St. Michel Kalesinin Castilla Burcu ele geçirildi. Üç buçuk aylık kuşatma sonunda St. Jean şövalyelerinin çok zor duruma düştüğü bir sırada İspanyollar adanın işgal altında olmayan bir bölümüne 25 bin kişilik bir yardım kuvveti çıkardılar. Mustafa Paşa iki ateş arasında kalmamak için ağırlıklarını yükleyip kuşatmayı kaldırdı. Başarısızlığa üzülen padişahın emri ile donanma İstanbul limanına gece karanlığında girdi.
 2. Acil

  Malta Seferi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder