+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Prut Savaşı ne zaman yapıldı , Prut Seferi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Prut Savaşı ne zaman yapıldı , Prut Seferi hakkında bilgi
  Prut Savaşı ne zaman yapıldı

  12-21 Temmuz 1711 Osmanlı-Rus Harbi.

  Rus çarlarından Birinci (Deli) Petro İsveç kralının Lehistan’da harp etmesinden faydalanarak 1702 yılında ilk defa Fin Körfezine çıkarak bugün Petersburg (Leningrad) şehrinin bulunduğu kıyıyı zaptetti. 1703’te bu kıyıda Deli Petro’nun adı ile Petersburg diye anılan şehir kurulmaya başlandı. Lehistan Seferini bitirdikten sonra Rusya’ya harp ilan eden İsveç Kralı Demirbaş lakaplı XII. Şarl 1709’da Poltava Muharebesinde yenilince ricat (geri dönüş geri çekilme) yolu kesilmiş olduğundan maiyetiyle beraber Osmanlı topraklarına en yakın olan Bender Kalesine sığındı. XII. Şarl’ı takip eden Çar Petro’nun ordusu da Osmanlı sınırını geçerek tahribatta bulundu. 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Rusya Çarlığı ile Osmanlı Devleti arasında yapılmış olan bu savaş rusyanın ortodoksları kulanarak Osmanlı devletinin iç işlerine karışma isteği üzerine çıkmıştır. Prut savaşı sonunda osmanlı devleti kazanmıştır.
+ Yorum Gönder