+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Uygur Hakanlığı ne zaman kim tarafından kuruldu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Uygur Hakanlığı ne zaman kim tarafından kuruldu
  Uygur Hakanlığı ne zaman kim tarafından kuruldu


  Uygur Hakanlığı ne zaman kim tarafından kuruldu ilgili bilgi
  Büyük Hunların torunları olan Uygurlar, çok sayıda devlet kurmuşlardır Uygur Hakanlığı bunlardan birisidir 744-840 yılları arasında hüküm sürmüştür Selenga, Orhun ve Tola ırmakları havzalarından Baykal Gölü’nün güneyindeki bozkırlara kadar uzanan geniş sahada yaşamışlardır 100 yıla yakın bir süre içinde, Asya kıtasında, bölgesel güç olmuşlardır
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Uygur Hakanlığı ne zaman kim tarafından kuruldu

  Uygur Hakanlığı ne zaman kuruldu


  Kabilelerden teşekkül eden konfederasyonlar hiçbir zaman güçlü ve disiplinli otoriteye sahip ordalara yani savaş teşkilatlarına dayanmazlar. 495-496’da Eftalitler’den ağır darbe yiyen Teleutlar (Uygurlar, b.n.) bilahare 516’da şiddetli bir tokat da Jujanlar’dan yiyerek 541’de onların boyunduruğu altına girdiler.

  546’da ise Açinalar’ın boyunduruğu altına girdiler ve tam 200 yıl bu boyunduruktan kendilerini kurtaramadılar.

  Onların başkalarının esaretinde kalmalarının belli başlı iki sebebi vardı: Birincisi Balhaş’tan Baykal’a kadar çok geniş bir arazi üzerinde dağınık vaziyette yaşamaları, ikincisi ise barışsever olmalarının yanısıra birbirinden kopuk halde bulunmalarıdır.

  Neticede bu kabilelerden biri yani Seyanto ortadan kalkarken, diğerleri Yukarı Angara’da Kurıkanlar ismiyle varlığını korudu. Üçüncü bir grup ise çeşitli kabilelerle -Kibi- birleşti.

  Sadece bir kabile –Uygurlar veya Tokuz Oğuzlar- konfederasyona bağlı kabilelerin bakiyelerini çevrelerinde toplayarak 745’de Göktürk Hakanlığı’nı yıkıp, eski müttefikleri Basmil ve Karluklar’ı mağlup etmek suretiyle, 747’de bir asırdan daha az ayakta kalmayı başarabilen ve 840’da yıkılan Uygur Hakanlığı’nı kurdular.”

+ Yorum Gönder