+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Çanakkale'ye saldırı fikri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çanakkale'ye saldırı fikri
  Çanakkale'ye saldırı fikri  Çanakkale'ye saldırı fikrinin bir Rus sorunu ile bir olup-bitti olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Sarıkamış saldırısının Osmanlı çıkarına geliştiği sırada Rus Orduları Başkomutanı Grandük Nicolar, İngiliz Harbiye Nazırı Kitchner'den Osmanlı kuvvetlerinden bir kısmının Kafkas cephesinden uzaklaştırılmasını sağlayacak bir kara veya deniz gösterisinin yapılmasının mümkün olup olmadığını sormuştur (Aralık sonları 1914). Grandük böyle bir gösteri için Çanakkale'den söz etmemişti. Grandük'ün sorusu Londra'ya ulaştığı sırada, Çanakkale seferi düşüncesi çoktan doğmuş bulunuyordu. Tartışılan yanı yapılacak seferin yalnız savaş gemileriyle mi yoksa aynı zamanda bunların kara kuvvetleri tarafından desteklenmesi suretiyle mi yapılacağıydı.
  1908'de İngiltere İmparatorluğu Ulusal Savunma Konseyi Boğazların yalnız savaş gemileriyle aşılması konusunu etüt etmiş ve XIX. Yüzyıl başlarında Lora Nelson'un bu konuda öne sürmüş olduğu bir fikre saplanıp kalmıştı. Nelson, "Bir kara kuvveti tarafından desteklenmeden istihkamlara saldıran gemici delidir" demişti. Fakat birinci dünya savaşı başladığı sırada İngiltere'de Nelson'un düşüncesini paylaşmayan bir insan yetişmiş bulunuyordu.
 2. Elif
  Devamlı Üye

  Çanakkale sefer düşüncesi çoktan doğmuş bulunmaktadır.Çanakkale'ye saldırı fikrinin bir Rus sorunu ile olup bitti olarak görülmektedir.Fakat birinci dünya savaşı başladığı sırada İngiltere de Nelson'un düşüncesini paylaşmayan bir insan yetişmiş bulunuyordu.
+ Yorum Gönder


çanakkaleye saldırı fikri