+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Göktürklerin bozkurt destanı,türklerin Yaradılış destanları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Göktürklerin bozkurt destanı,türklerin Yaradılış destanları
  Bozkurt Yaratılış Destanı

  Bozkurt Yaratılış Destanı hakında bilgi  Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, Türklerin bir bozkurtun soyundan geldiklerine inanmalarıdır. Bozkurt, bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Eski Türkler Tengri'nin göndermiş olduğu bir bozkurt ile ilk Türkün soyundan geldiklerine inanıyorlardı. Türklerin atasıdırlar.

  Kao-ch'e'nin yaratılış destanı


  Türeyiş Destanı adıyla bilinen hikâye aslında Kao-ch'e'nin yaratılış destanıdır. Çin vakayinamelerinden Vey Kitabı ve Kuzey Hanedanlar Tarihi 'nde yer almaktadır. Bu destanda erkek kurt rol oynamaktadır.

  Hiung-nu tanyusunun güzel iki kızı varmış. Tanyu onları Tanrı'ya sunmaya karar vermiş. Ülke sınırı üzerinde yüksek bir kule yaptırmış ve Tanrı'dan kızlarını kendisine eş olarak alması için yalvarmış. Onları götürüp kuleye bırakmış. Yaşlı bir kurt kulenin dibindeki mağaraya yerleşmiş. Kızlardan biri kurtun Tanrı olduğunu zannetmiş. Ablasının karşı çıkmasına rağmen kuleden inmiş. Kurdun karısı olup çocuğunu doğurmuş.


  Aşina'nın yaratılış destanı

  Bozkurt Destanı adıyla bilinen hikâye aslında Aşina'nın yaratılış destanıdır. Çin vakayinamelerinden Chou Kitabı, Kuzey Hanedanlar Tarihi ve Sui Kitabı'nda yer akmaktadır. Bu destanlarda dişi kurt rol oynamaktadır.

  Destan 1

  Komşu ülke tarafından yok edilir. Bir çocuk kalır. Askerler onun küçük olduğunundan öldürmeye kıyamaz ve ayaklarını (Sui Kitabı 'nda ise kollarını da) bataklık bir yere bırakır. Orada bir dişi kurt çocuğu etle besler. Çocuk büyünce kurtla birlikte olur ve kurt hamile kalır. Komşu ülke yeniden adamları göndererek onu öldürtür. Adamlar kurtu da öldürmek ister. Kurt Karahoca ülkesindeki Kuzey Dağı'na (Sui Kitabı 'nda Karahoca'nın kuzeybatısına) kaçar. Dağda bir mağaranın içinde çayırlarla kaplı ve yüzlerce mil genişliğinde dört tarafı dağlarla çevrili bir düzlük var. Kurt mağaranın içine saklanır ve on erkek çocuk doğurur. On erkek büyür. Dışarıdan kız alıp evlenirler ve eşleri hamile kalır. Her biri bir soy sahibi olur. Bunlardan biri de Aşina'dır. Bunların oğulları ve torunları çoğalır. Birkaç nesil geçtikten sonra mağaradan çıkarlar. Daha sonra Cücenlere demirci olarak tâbi olurlar.

  Destan 2

  Türkler önce Hiung-nu'nun kuzeyindeki Şu ülkesinden çıkmıştır. Kabilenin büyüklerinden onyedi kardeşinin biriydi. Bunlardan biri kurttan doğumuştur. giller kötü huyulu oldukları için ülkesi yok edildi. rüzgârları ve yağmurlararı çağırayabilirdi. Yaz tanrısının kızı ve kış tanrısının kızı olmak üzere iki eşle evlendi. Dördüz erkek çocuğu doğdu. Bunların biri (büyük beyaz kuş) oldu. Bakşa biri ise (nehir) ile (nehir) arasında adını aldı. Başka biri ise (nehir)'de. Diğeri (dağ)'da ikamet etti ve bu kişi 'dir. Dağın tepesindeki'nın kabilesinde soğuk çiy vardı.
 2. Acil

  Göktürklerin bozkurt destanı,türklerin Yaradılış destanları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder