+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Erbil Atabeyliği hakkında ansiklopedik bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Erbil Atabeyliği hakkında ansiklopedik bilgi
  Erbil Atabeyliği hakkında ansiklopedik bilgi


  Erbil Atabeyliği hakkında yazı  Erbil şehri, özellikle Selçuklular ve bunların devamı olan atabegler zamanında, büyük bir ilim ve kültür merkezi oldu Hele, Beğ-tiginliler hânedanının kurduğu Erbil Atabegliği (1144-1233), şehrin tarihinde müstesna bir yere sahiptir Bu hânedanın son temsilcisi ve 1190-1233 tarihleri arasında 43 yıl hüküm süren Muzaffereddin Gökbörü zamanında Erbil, altın çağını yaşadı Yaptığı birçok ilmî, dinî ve hayır müesseseleri ile İslâm dünyasında destanî şahsiyet kazanan Gökbörü, kör ve sakatlar için hankâh yaptırmış; dullar, yetimler, yaşlılar ve kimsesiz çocuklar için yurtlar ve zengin vakıflar kurmuştur Gökbörü’nün şöhretini arttıran diğer bir husus, her yıl Hz Peygamberin doğum günü münasebetiyle iki gün iki gece süren mevlid törenleri tertiplemiş olmasıdır Pekçok kurbanların kesildiği, ziyafetlerin verildiği bu mevlid törenlerinde, geceleri mumlar yakılarak fener alayları düzenlenirdi Şehir dışında kurulan otağlarda, İslâm dünyasının her tarafından gelen âlim, sanatkâr ve kalabalık misafirler ağırlanırdı Sanatkâr, âlim ve şairlere bohçalar içinde hil’at (değerli giysi) ve hediyeler dağıtan Gökbörü, böylece Hz Peygamber sevgisinin ve mevlid geleneğinin bütün İslâm dünyasına yayılmasına ve yaygınlaşmasına vesile olmuştur
  Erbil, Moğol istilâsından sonra Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve I Dünya Savaşına kadar Osamnlılar’ın idaresinde kalmıştır  Eklenti Eklenti  

 2. Acil

  Erbil Atabeyliği hakkında ansiklopedik bilgi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder