+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda 2012 Çeçenlerin nüfusu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  2012 Çeçenlerin nüfusu
  2012 Çeçenlerin nüfusu

  2012 Çeçenlerin nüfusu ile ilgili bilgi

  samil3.gif


  Çeçenlerin nüfusu


  Rusya’da geçen ayın ortalarında yapılan Sovyet sonrası ilk nüfus sayımının geçici sonuçları belli olmaya başladı.

  Sayımı yapan Rusya Devlet İstatistik Komitesi Goskomstat’a göre Rusya Federasyonu’nun bugünkü nüfusu 143,3 milyon. Bu rakam sayım öncesi yapılan istatistiki tahminlere çok yakın bir rakam. Böylece ülkenin nüfusunun yuvarlak 145 milyon civarında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu çok önemli sayımın kesin sonuçları 2003 yılı sonlarında 12 cilt halinde yayınlanacak ve biz de o zaman Rusya’nın nüfus yapısının temel özelliklerini, etnik dağılımı daha iyi öğrenmiş fırsatını bulabileceği tabii.

  Sayım yapıldı, sonuçlandı ama sayımın çok düzenli, çok sıhhatli yapıldığı da doğrusu söylenemez. Bunu da Rus medyasındaki çeşitli değerlendirme ve haberlerden az–çok anlıyoruz. Mesela, kimi yeni zengin mahallelerdeki büyük apartman bloklarındakiler sayılmamışlar; bazı federal bölgelerdeki yetkililer sayım formlarını kendi amaçlarına göre doldurup vermişler; kimi yerlerde sayım memurları çeşitli engellerle karşılaşmışlar; bazılarının üzerine köpekler salınmış; bazılarını güvenlik görevlileri meskenlere sokmamış; kısacası bazı yerlerde önemli problemler yaşanmış sayım sırasında.

  Bu problemlere ek olarak bazı Rus medya ve sivil toplum kuruluşları bugün en çok Çeçenistan’da yapılan sayımı öne çıkarıyor, bu sayımı, geçici sonuçlarını, sayım tarzını kıyasıya eleştiriyorlar. Sayımın geçici sonuçlarına göre bugün savaş halindeki Çeçenistan’da 1.080.000 insan yaşıyor. Rusya’nın diğer bölgelerinde iki haftada yapılan sayım Çeçenistan’da sadece iki günde yapılmış. Buna gerekçe olarak da savaş hali ve güvenlik durumu gösteriliyor. Çeçenistan nüfus sayımı sorumlusu Ramazan Digayev’e göre nüfusun yüzde 90’ı sayıma katılmış, katılamayanlar ise ulaşılması zor yerlerde yaşayanlar. Bunlara da güvenlik problemleri yüzünden gidilememiş. Ne var ki, Digayev’in çizdiği bu olumlu tabloya karşı çıkanlar da var. Bunlar kendilerinin sayılmadığını söylerlerken bazıları da sayılmayı reddettiklerini belirtiyorlar. Bölgeden gelen bazı haberler bu şekilde

  Geçici sonuç olan 1,08 milyona gelince; tabii bu sonuç fazla ciddiye alınmıyor; zira geçmiş sayım sonuçlarına bakıldığında 1994’ten bu yana savaş halinde olan bu acılı, harap ülkede bugün bu kadar insanın yaşamakta olduğu hiç de doğru ve gerçekçi görünmüyor. Burada hemen hatırlatalım, Sovyetler Birliği döneminde, 1977’de yapılan sayım sonuçlarına göre, o zaman birleşik olan Çeçen–İnguş Otonom Cumhuriyeti’nde 1,1 milyon insan yaşıyordu. Bu nüfusa, cumhuriyette yaşayan 300 bin kadar Rus da dahildi. Herkes biliyor ki, bu Rus nüfus 1991 yılından başlayarak cumhuriyeti neredeyse tamamen terk etti ve 200 bin kadar İnguş cumhuriyetten ayrılarak 1992’de kendi ayrı cumhuriyetlerini kurdular. Sadece bu tabloya baktığımızda bugün Çeçenistan’da 1,08 milyon insanın yaşadığına inanmak mümkün değil. Kaldı ki, bugün İnguş Cumhuriyeti’ndeki mülteci kamplarında 150 bin Çeçen’in dayanılması zor şartlarda yaşadığı iyi biliniyor. Üstelik 1994’ten bu yana yaşanan iki savaşta ölen Çeçenlerin sayısının da Batılı kaynaklara göre en az 100 bin civarında olduğunu da dikkate alırsak bugün Çeçenistan’da 1,08 milyon Çeçen’in yaşamakta olduğunu söylemek en azından ciddiyetle bağdaşmaz; tam tersine bu çok komik olur

  Ciddi gözlemci ve uzmanlara göre, Çeçen nüfusun 1,08 olarak gösterilmesi Rus yetkililerin bir oyunu, dünya kamuoyunu etkilemek için yapılan bir tezgah. Bu sayede Rusya Çeçenistan’da durumun sakin olduğunu, 1,08 milyon Çeçen’in barış ve huzur içinde yaşadığını göstermeye çalışıyor. Bu bakımdan son sayımın Çeçenlerle ilgili geçici sonuçlarına ben şahsen inanmıyorum; ama bu sayımın çıkacak diğer sonuçlarını önyargısız incelemeye, bunlardan makul, anlamlı sonuçlar çıkarmaya da hazırım elbette. 2. Acil

  2012 Çeçenlerin nüfusu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


çeçenistan nüfusu kaçtır,  çeçenistan nüfusu 2012