+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarihte kürşat ayaklanmasına benzer olaylar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarihte kürşat ayaklanmasına benzer olaylar
  Tarihte kürşat ayaklanmasına benzer olaylar

  tarihte-k-r-at-ayaklanmas-na-benzer-olaylar.jpg

  Barın Milli Ayaklanmasının 17. Yılı
  Mehmet Emin Batur

  05 Nisan 2007
  Asırlar boyunca dini ve milli benliklerini korumak uğruna sayısız şehitler veren Doğu Türkistan Türkleri, aralıklarla devam eden Çin işgallerini hiçbir zaman kabul etmemiş, içlerine sindirmemiş ve bu yüzdende hiçbir zaman elden bırakmadıkları istiklal mücadeleleri sonunda sayısız şehitler vermişlerdir.

  4-6 Nisan 1990 tarihinde Ramazan ayının 17. günü Kaşgar’a bağlı Aktu nahiyesinin Barın kasabasında bir camiyi ibadet edilebilir hale getirmeye çalışan yöre halkını Çin güvenlik(!) güçleri silah zoru ile engellemeye ve dağıtmaya çalışmışlardır.

  Bu engelleme girişimine boyun eğmeyen Müslüman Türk halkının üzerine Çinliler tarafından ateş açılması sonucunda olay yerinde birkaç Doğu Türkistanlı şehit olmuştur. Bunun akabinde halk galeyana gelerek ellerine geçirebildikleri kazma, kürek, keser, balta, bıçak, nacak ve her türlü aletlerle ve Çinlilerden elde ettikleri silahlarla Çin güçlerine karşı koymuşlardır. Bu esnada Çin güvenlik güçlerinin sayılarının giderek artmakta olduğunu gören halkın da katılımı fazlalaşmış ve artık olaylar tamamen çığırından çıkarak açık bir cephe savaşı haline dönüşmüştür.

  Mevcut kuvvetleri ile başa çıkamayacaklarını anlayan ve paniğe kapılan Çin güvenlik güçleri Çin’in Lençu bölgesinde bulunan Hava indirme Tugayından 7000 kişilik bir paraşütçü birliğini de Barın’a nakletmiştir. Havadan ve karadan çok yönlü ve kapsamlı bir katliam başlatan Çin ordu kuvvetleri Doğu Türkistan istiklalcilerinin yiğitçe direnişleri karşısında beklemedikleri bir hezimete uğramışlardır. Ama bu savaşın giderek uzaması Milli direnişçilerin aleyhine gelişmiş ve ne yazık ki, yeterli mühimmata sahip olmayan Doğu Türkistan milisleri çok ağır kayıplar vermek mecburiyetinde kalmışlardır. Çin işgal kuvvetlerinin havadan ve karadan yaptıkları bu insafsız ve insanlık dışı saldırıları neticesinde Doğu Türkistanlılar binlerce şehit vermişler ve bölgedeki 9 köy tamamen yerle bir edilmiştir. Bu savaşta Çin vahşetini ve canavarlığını ifade etmek için beşikte yatan bir bebeğin vücuduna 77 mermi sıkılmış olduğunun görülmüş olması yeterlidir sanırım.

  Doğu Türkistan’da 4-6 Nisan 1990 tarihlerinde meydana gelen “Barın Milli Ayaklanması”, tarih boyunca Türk Milletinin istiklal ve bağımsızlık uğruna vermiş olduğu mücadeleler tarihinin sayfaları ararsına altın harflerle kaydedilmesi gereken bir milli kurtuluş hareketinin adıdır.

  “Barın Milli Ayaklanması” Ezeli ve ebedi Türk yurdu olan Doğu Türkistan’ı işgal eden “Yedi başlı ejderha” durumundaki Çin cellâtlarına kaşı, esareti asla kabul etmeyen ve hiçbir zaman da etmeyecek olan Doğu Türkistan Türklerinin bütün dünya milletlerine örnek teşkil edecek bir şecaat duygusu içinde başkaldırışıdır.

  “Barın Milli Ayaklanması”, “Adsız sansız olsa da, en büyük kahramanlık;/ Göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir” diyerek düşmana saldıran ve ellerindeki son derece ilkel silahlarla çağın en modern silahları ile mücehhez Çin işgal kuvvetlerini perişan eden nice Doğu Türkistan evlatlarının birbirleriyle şahadet şerbetini içme yarışına girdikleri bir şanlı savaştır.

  “Barın Milli Ayaklanması”, Sözde Milliyetçi Çin’in (Tayvan) ve ABD’nin politikalarını kendilerine kılavuz yapan bir takım zihniyetlerin, onlarca yıldır Doğu Türkistan’da Çin istilacılarına karşı kan ve can vermekte olan Doğu Türkistan istiklal savaşçılarının varlığını inkâr etme girişimlerini boşa çıkartan milli kıyam hareketlerinden biridir.

  Ve “Barın Milli Ayaklanması”, Doğu Türkistan Türkleri arasında nesilden-nesile anlatılacak ve asırlar boyunca Doğu Türkistan Türklerine, dünya Türklüğüne ve dünyada istiklal savaşı vermek durumunda kalan bütün milletlere ilham kaynağı olmaya devam edecek olan bir kahramanlık destanıdır.  BARIN MİLLİ AYAKLANMASININ 17. YILI (2)

  6. Nisan 2007

  Milletlerin hayatında çok önemli kilometre taşlarından sayılabilecek olaylar ve dönüm noktaları vardır. Doğu Türkistan’da 1990 yılının 4-6 Nisan günlerinde meydana gelen ve Doğu Türkistan Milli mücadele tarihinde asla unutulmayacak olan “Barın Milli Ayaklanması” da işte bu dönüm noktalarından biridir.

  Barın Milli Kurtuluş hareketinin yiğit liderlerinden Zeydin Yusuf (Zeydin Kari) 1990 yılının Mart ayında mücadele arkadaşlarına hitaben yapmış olduğu konuşmasında şunları söyleyerek önlerindeki süreçte her türlü tehlikeleri göğüslemeye hazır olmaları çağırısında bulunmuştur: “Bir milli kurtuluş hareketinin başarısızlıkla sonuçlanması milli kurtuluş hareketine katılanların yok olması demektir. Fakat milli kurtuluş hareketi fikrinin yok olması ise, bir milletin yok olması anlamına gelir. Bu sebeple, alnımıza ‘Yok olmuş millet’ şeklindeki hakaretli bir damga basılmadan önce Milli kurtuluş hareketi fikrinin yok olmaması için kurbanlar vermeye hazır olmamız gerekir…”

  Yaklaşık 300 yıl boyunca Çinlilerin Doğu Türkistan üzerinde hâkimiyet kurma ihtiras ve girişimlerine karşı dünyada emsaline az rastlanır bir milli direniş gösteren ve bu uğurda her ayaklanma sonucunda yüzlerce binlerce şehitler vermek pahasına varlıklarını koruyabilen Doğu Türkistan Türkleri bütün Türk dünyasının ve insanlığın yüzünü aklamıştır. Doğu Türkistan Türkleri kuru kuruya hamaset edebiyatları ile gün geçirmeyip, dünyanın en vahşi ve işgalci zihniyetine sahip olan milletlerinin başında gelen Çin işgal kuvvetlerine karşı daima aktif bir milli mücadele içinde olmuşlardır. İşte bu yüzdendir ki, emperyalist Çinliler Doğu Türkistan halkından bir an evvel ve tamamen kurtulmanın yollarını aramaktadırlar.

  Fakat Barın Milli kuruluş hareketinin benzeri sayısız milli direniş hareketleri yapan ve Milli bağımsızlıkları uğruna çok sayıda kan ve can veren Doğu Türkistan Türkleri Zeydin Yusuf’un dediği gibi milli kurtuluş hareketi fikrinden asla vazgeçmediklerini ve hiçbir zaman da vazgeçmeyeceklerini her fırsatta göstermektedirler.

  Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için dış dünyada mücadele vermek durumunda olanların önlerine bazı “tuzu kuru”ların sık sık ileri sürdükleri ve “Dünyanın en büyük devine karşı sizin yapacağınız mücadelenin bir sonuç vermesini beklemek hayalcilik olur. Siz artık yaşadığınız ülkelerde kültürel değerlerinizi yaşatmaya çalışmalısınız” türünden “parlak” tavsiyeleri Doğu Türkistan İstiklalcilerini hiçbir zaman bağlamayacaktır.

  Çin, günümüz itibarıyla sahip olduğu ekonomik, askeri ve siyasal gücü ile dünyadaki güç dengelerini kendi lehine çevirebilen devletlerden biri olmuş olabilir. Hatta bu sebeple bütün varlığını ekonomiye ve ticarete endeksleyen bazı dünya devletlerinin cazibe merkezi olmuş olabilir.. Ve yine sözde “Uluslar arası Terörizmle mücadele” adı altında kendisine yakın bulduğu devletlerin desteğini de yanlarına almış olabilir. Fakat Doğu Türkistan Türklerinin bağımsızlık fikrini ve bu uğurdaki mücadelesini yok etmekte asla başarılı olamamıştır, olamayacaktır. Bunun örneklerini işgalci Çin devleti sayısız defalar görmüş ve itiraf etmiştir.

  Türk milletinin istiklal ve bağımsızlığına olan düşkünlüğünü aklında tutamayan Çinliler Barın’da ellerine geçirdikleri bir fırsatla büyük bir katliam yapma girişiminde bulunmuşlar ve gerekli dersi de tarihte olduğu gibi bir defa daha almışlardır. Çin işgal kuvvetlerinin azılı generallerinden ve Doğu Türkistan halkı tarafından “Kızıl Cellât” olarak adlandırılan General Wang En Mao Komünist Çin hükümetinin bir toplantısında “Tanrıya şükür Kaşgar şehri isyancıların eline geçmedi. Eğer isyancılar Kaşgar’ı ele geçirmiş olsalardı bütün dünyaya Doğu Türkistan’ın istiklalini ilan etmiş olurlardı. O zaman da bizim başımız büyük derde girerdi” demiştir.

  Belli başlı milli kıyam hareketlerinden olan 1955 Atçüy, 1990 Barın, 1995 Hoten ve 1997 Gulca milli kurtuluş hareketleri ve daha gelecekteki sayısız istiklal savaşları Doğu Türkistan halkının kendileri için belirledikleri kutlu hedef olan Kayıtsız Şartsız Tam Bağımsız Doğu Türkistan’a kavuşana kadar devam edecektir 2. Acil

  Tarihte kürşat ayaklanmasına benzer olaylar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder