+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Konya'nın kurtuluşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Konya'nın kurtuluşu
  Konya'nın kurtuluşu


  konyan-n-kurtulu-u1.jpg

  Kösedağ savaşından sonra Türkiye'den ayrılan Moğol ordusu, 1256 yılında Boycu Noyan kumandasında tekrar Anadolu'ya girip, Konya'ya kadar gelmişti. Konya kapılarına dayandıkları sırada, Selçuklu sultanı İzzeddin Keykâvus, saraydaki altın ve kıymetli eşyaları alarak Konya'dan çıkıp Alâiye'ye (Alanya) gitti. Konya'da hükümet ve ordunun kalmadığı bu sırada, bir hatip cuma günü halka dokunaklı bir hutbe okumuş, “şimdi bizik www.alasayvan.neturtaracak servetimizden başka bir şey kalmamıştır” diyerek, Moğollara teslim edip şehri onlardan kurtarmak için para toplanmasını istemiştir.

  Bilgin hatip, toplayabildiği altın para ve kıymetli eşyaları alıp Baycu'nun çadırına gitmiş, fakat Baycu dışarıda olduğu için götürdüğü şeyleri karısına teslim etmişti. Kadın hediyeleri teslim aldıktan sonra, misafirine yemek ve şarap ikram eder. Hatip şarabı içmeyince, hatun sebebini sorar. Hatip:

  - Allah, şarabı haram etmiştir, der. Kadın, kendilerine neden bunu haram etmediğini sorunca:

  - Siz kâfirsiniz, bu hükme tabi değilsiniz, der. Kadın:

  - Tanrı indinde siz mi daha hayırlısınız, biz mi? diye sorar. Hatipten:

  - Biz daha hayırlıyız, cevabını alır. Moğol hatunu:

  - O halde nasıl olur da, Allah size karşı bize yardım eder? diye sorunca, hatip:

  - Müslümanlar, İslâmiyet yolundan uzaklaştığı için Allah onlara gazap etti ve bizi sizin kılıcınıza teslim etti, der.

  Bu konuşmadan sonra, Moğol hatunu hatibin teşvikiyle müslümanlığı kabul eder ve hatibi manevi baba edindiğini söyler. Bu sırada içeri giren Baycu bu alime hürmet gösterir. Baycu ve karısı, Konya'yı hatibe bağışlamayı kabul ederler. Böylece Konya'nın kurtuluş yolu açılır.

  Diğer bir habere göre, Baycu ordusuyla Konya'yı kuşattığı ve halkın ölüm korkusuyla birbiriyle helalleştiği bir zamanda Mevlâna'ya gelip, manevi www.alasayvan.net yardımını dilerler. Mevlâna Hazretleri Konya kalesinden çıkıp, bir tepede kuşluk namazını kılar. Yeşil elbiseli bu zatın kerametinden ve haşmetinden korkan Moğollar şehre dokunmazlar. Hediye edilen para ve malları alıp Konya'yı bağışlarlar. Böylece Moğollar çekip giderken Konya da kurtulur. (Moğolların sihir ve kerametten pek korktukları söylenir. 2. Acil

  Konya'nın kurtuluşu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder