+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Kürek ne zaman bulundu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kürek ne zaman bulundu
  Kürek ne zaman bulundu

  Kürek ne zaman bulundu ile ilgili bilgi


  Kürek ne zaman bulundu.jpg
  19. Yüzyıl ortalarından itibaren, Osmanlı denizlerinde de görülen kayık ve kürek yarışları, kamuoyunda giderek o derece ilgi odağı olmaya başlar ki, 1908’de Moda’da yapılan yarışlara, şehzadelerden de katılanlar olur  Dünyada oldukça erken tarihlerde düzenlenmeye başlayan kayık ve kürek yarışları, 19. Yüzyıl ortalarından itibaren, Osmanlı İmparatorluğu denizlerinde de görülür ve bir müsabaka olarak uygulanır.


  İlk örneklerine Abdülaziz devrinde rastladığımız bu tür yarışların ilki, 27 Ağustos 1869’da Büyükada’da düzenlenir. Bu amaçla Büyükada’da bir müsabaka komisyonu kurulur ve Bahriye Nâzırı aracılığıyla, padişahtan izin istenir; 6 Temmuz 1869 (26 Rebi‘ülevvel 1286) tarihli irade ile de, yarışa müsaade edilir.


  Bundan sonraki yarışların hangi sıklıkla yapıldığı, şimdilik bilinmemekle beraber, yaklaşık yirmi yıl sonra, 28 Ağustos 1888’de Büyükada’da yeniden bir kayık yarışı düzenlenir ve o sırada İstanbul’a gelmek üzere bulunan İngiltere Kraliçesi’nin oğlu Edinburg Dükü’nün de bu müsabakaya katılması kararlaştırılır.


  Bu tür yarışların İstanbul merkezli olarak, daha sonraki yıllarda da tekrar edildiği belgelerden anlaşılmaktadır. Nitekim 21 Eylül 1890’da (6 Safer 1308) Moda’da yapılan kayık yarışlarının olaysız tamamlandığı, Üsküdar kumandanı İsmail Paşa tarafından II. Abdülhamid’e bildirilmiştir.


  Bu yarışların zaman zaman bazı sebeplerle tehir veya iptal edildiği de olur. Nitekim ertesi yıl, 28 Ağustos 1891’de, yine Moda’da düzenlenecek olan kayık yarışı, Rum patriğinin cenaze alayına tesadüf etmesi sebebiyle, Yunan elçisi Mavrokordato’nun Hariciye Nezareti’ne yaptığı müracaat üzerine, birkaç gün ertelenir ve bilahare yapılır. 2. Acil

  Kürek ne zaman bulundu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder