+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Liang Şa-t'o Türk Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Liang Şa-t'o Türk Devleti
  Liang Şa-t'o Türk Devleti
  Liang Şa-t'o Türk Devleti Hakkında Bilgi
  Liang Şa-t'o Türk Devleti1.gif

  1 Asya Hun İmparatorluğu -220 216 436

  2 Birinci Chao Hun Devleti 304 329 25

  3 İkinci Chao Hun Devleti 328 352 24

  4 Ak Hun Devleti 4. asır sonları 577 200 yıla yakın

  5 Avrupa Hun İmparatorluğu 375 469 94

  6 Tabgaç Devleti 386 557 171

  7 Asya Avar Devleti 3. yy 6. yy 300 yıl kadar

  8 Kuzey Liang Hun Devleti 401 439 38

  9 Hsia Hun Devleti 407 431 24

  10 Lov-lan Hun Devleti 442 460 18

  11 Dokuz Oğuz Devleti 5. Asır Sonu 6. Asır Sonu 1 Asır

  12 Otuz Oğuz Devleti 5. Asır Sonu 6. Asır Sonu 1 Asır

  13 Sabirler 503 576 73

  14 Göktürk Devleti 552 630 78

  15 Avar Devleti 560 805 245

  16 Türgişler 630 766 136

  17 Bulgarlar 630 1237 607

  18 Hazarlar 630 968 338

  19 II. Göktürk (Kutluk) Devleti 682 745 63

  20 Türgiş Devleti 717 766 49

  21 Uygur Devleti 745 840 95

  22 Karluklar 747 1221 474

  23 Peçenekler 751 1091 340

  24 Kırgızlar 840 1207 367

  25 Karahanlılar 840 1212 372

  26 Uz Hanlığı 860 1068 208

  27 Peçenek Hanlığı 860 1091 231

  28 Tolunoğulları 868 905 37

  29 Kuman-Kıpçak Hanlığı 9. asır 13. asır 4 asır

  30 Macarlar 896 11. yy 300 yıla yakın

  31 Kan-çou Uygur Devleti 905 1226 321

  32 Liang Şa-t'o Türk Devleti 907 923 16

  33 Tana Şa-t'o Türk Devleti 923 936 13

  34 Tsin Şa-t'o Türk Devleti 937 946 9

  35 Akşidler (İhşitler) 935 969 34

  36 Oğuz-Yabgu Devleti 10.yy ilk yarısı 1000 1 asra yakın

  37 Gazneliler 963 1187 224

  38 Büyük Selçuklu Devleti 1040 1157 117

  39 Kumanalar 1050 1239 189

  40 Mengüçlü Beyliği 1072 1277 205

  41 İzmir (Çaka) Beyliği 1081 1098 17

  42 Dilmaçoğulları Beyliği 1085 1092 7

  43 Kirman Selçukluları 1092 1307 215

  44 Süriye Selçukluları 1092 1117 25

  45 Danişmendli Beyliği 1092 1178 86

  46 Saltuklu Beyliği 1092 1202 110

  47 Anadolu Selçuklu Devleti 1092 1307 215

  48 Harzemşahlar 1097 1231 134

  49 İnaloğulları Beyliği 1098 1183 85

  50 Ahlatşahlar Beyliği 1100 1207 107

  51 Artuklu Beyliği 1102 1408 306

  52 Böriler 1117 1154 37

  53 Zengiler 1127 1259 132

  54 Berçemeoğulları Beyliği 12. asır 12. asır 1 asırdan az

  55 Yarluklular Beyliği 12. asır 12. asır 1 asırdan az

  56 İldenizoğulları 1146 1225 79

  57 Erbil Beyliği 1146 1232 86

  58 Salgurlar 1147 1284 137

  59 Horasan ve Irak Selçukluları 1157 1194 37

  60 Eyyübiler 1174 1250 76

  61 Delhi Türk Sultanlığı 1206 1413 207

  62 Çobanoğulları Beyliği 1227 1309 82

  63 Eşrefoğulları Beyliği 13. asır 1326 1 asra yakın
  64 Memlükler 1250 1517 267

  65 Karamanoğulları Beyliği 1256 1483 227

  66 İnançoğulları Beyliği 1261 1368 107

  67 Sâhib Atâoğulları Beyliği 1275 1342 67

  68 Menteşeoğulları Beyliği 1280 1424 144

  69 Karesioğulları Beyliği 1297 1360 63

  70 Candaroğulları Beyliği 1299 1462 163

  71 Osmanlı Devleti 1299 1923 624

  72 Germiyanoğulları Beyliği 1300 1423 123

  73 Hamidoğulları Beyliği 1301 1423 122

  74 Saruhanoğulları Beyliği 1302 1410 108

  75 Aydınoğulları Beyliği 1308 1426 118

  76 Tekeoğulları Beyliği 1321 1390 69

  77 Eretna Beyliği 1335 1381 46

  78 Dulkadıroğulları Beyliği 1339 1521 182

  79 Ramazanoğulları Beyliği 1325 1608 283

  80 Akkoyunlu Devleti 1350 1502 152

  81 Doburca Türk Beyliği 1354 1417 63

  82 Timurlular Devleti 1370 1506 136

  83 Karakoyunlu Devleti 1380 1469 89

  84 Basar-Alan Türk Devleti 1380 ? ?

  85 Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381 1398 17

  86 Kaşgar-Tufan Hanlığı 15. asır başları 1877 350 yıl kadar

  87 Özbek Hanlığı 1428 1599 171

  88 Kazan Hanlığı 1437 1552 115

  89 Kırım Hanlığı 1440 1475 35

  90 Kasım Hanlığı 1445 1554 109

  91 Astrahan Hanlığı 1466 1554 88

  92 Safevi Devleti 1501 1760 259

  93 Hive Hanlığı 1512 1920 408

  94 Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti 1526 1858 332

  95 Sibir Hanlığı 1556 1600 44

  96 Buhara Hanlığı 1599 1785 186

  97 Hokand Hanlığı 1710 1876 166

  98 Türkmenistan Hanlığı 1860 1885 25

  99 Âzebaycan Cumhuriyeti 1918 1920 2

  100 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I 1913 1913 2,5 ay

  101 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II 1915 1917 2

  102 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III 1920 1923 3

  103 Türkiye Cumhuriyeti 1923 …

  104 Hatay Cumhuriyeti 1938 1939 1

  105 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983 …

  106 Âzerbaycan Cumhuriyeti 1991 …

  107 Kazakistan Cumhuriyeti 1991 …

  108 Kırgızistan Cumhuriyeti 1991 …

  109 Tacikistan Cumhuriyeti 1991 …

  110 Özbekistan Cumhuriyeti 1991 …

  111 Türkmenistan Cumhuriyeti 1991 2. Acil

  Liang Şa-t'o Türk Devleti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


ikinci chao devleti