+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Ladik Yahüd Denizli Beyliği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Ladik Yahüd Denizli Beyliği
  Ladik Yahüd Denizli Beyliği

  Ladik Yahüd Denizli Beyliği hakında yazı

  ladikyahddenizlibeylii.jpg

  Ladik Yahüd Denizli Beyliği Bunlara; Ladik, Denizli'nin eski adı olduğundan Ladik Beyliğide denir. Târihde Laodisa denen Ladik, şimdiki Deniz*li'nin bir saat kuzeydoğusunda Koncalı ile Denizli istasyonları arasında olup halen harabeleri görülmektedir. Ladik; Selçu-kilerin uç bölgelerini teşkil etmiş bir zamanlar, Sâhib Âta-oğullannca yönetilmiştir. Daha sonra Germiyanlılar, 1288'de Denizli'yi almışlar ancak senesinde Selçukllere geçmiş 1300 başlarında Germiyanoğlu 1. Yakub Bey, Denizli ve havalisini tesiri altına almıştır. Hz. Mevlâna ahfadı Ulu Arif Çelebi, meşhur gezisini buraya da yapmış, İnanç Bey ve kardeşi Doğan Paşayla 1319'da görüşmüştür İbni Batuta ise, 14 sene sonra meşhur seyaha*tinde burada görülmüştür. Bu zâtlardan İnanç Beyin, 735/1335'den sonra vefat ettiği görülmektedir. Denizli Bey'leri çizelgesinde adları görüleceği üzere, Murad Bey ile oğlu İshak Bey'in adına basılmış paralarına rastlanmıştır. Yi*ne Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın 1368 tarihini taşıyan adı*na basılmış parası vardır. Murad Bey adına yazılmış, Fatiha ve Ihlas surelerinin Türkçe yazılmış tefsirleri vardır. Denizli (Ladik)Beyleri Çizelgesi Ali Bey - İnanç Bey - Doğan Paşa - Murad Arslan - İshak Bey
 2. Acil

  Ladik Yahüd Denizli Beyliği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder