+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Büyük Selçuklu Nüfusunu Oluşturan Topluluklar Hangileridir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Büyük Selçuklu Nüfusunu Oluşturan Topluluklar Hangileridir
  Büyük selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar hangileridir

  Büyük selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar

  b-selcuklu.jpg

  Selçuklu Devleti

  Göktürklerden ayrılarak Batıya doğru göç eden Oğuzlar 1040 Dandanakan savaşıyla Türk

  Gazneli Devletini yıkarak Büyük Selçuklu İmparatorluğunun temelini atmışlardı. Selçuklular bu tarihten itibaren Anadolu"ya girip çıkmışlar ve bölgeyi keşfetmişlerdir. 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu"ya girmişler ve ilk yerleşim başlamıştır. 1156 yılında Sultan Sancar"ın ölümünden sonra Anadolu Selçuklu Devleti kurulmuştur. Bu yeni bir devlet olmaktan çok Büyük Selçuklu devletinin yeni bir dönemidir.

  Selçuklular tarihte 5 gurup olarak incelenir; l. Büyük Selçuklular (Horasan Selçukluları) 2. Anadolu Selçukluları 3. Irak Selçukluları 4.Şam Selçukluları (Suriye) 5.Kirman Selçukluları Büyük Selçuklu"lar 1071 de Anadolu"ya girmiş, Oğuzların Anadolu"ya yoğun yerleşimini ise Anadolu Selçuklu"ları döneminde gerçekleşmiştir. (1077-1302)

  Bu arada 1220 li yıllardaki Moğol istilaları sonucu çok kalabalık Türk kitleler Anadolu"ya ikinci bir dalga olarak gelmişlerdir.

  Ayrıca 1243 yılında Sultan II.Keyhüsrevi Kösedağ"da yenerek Anadolu Selçuklu Devletini kukla haline getiren Moğollar"la birlikte büyük Türk toplulukları Anadolu"da yerleşmiştir. Moğol ordularının önemli kısmı Türklerden oluşmaktaydı.

  Anadolu"nun Türkleşmesindeki dönüm noktalarından biri Bizans"a karşı 1176 yılında II.Kılıçaslan tarafından kazanılan Karamukbeli/Myriokefolan zaferidir. Yurt peşinde koşan Oğuzlar Anadolu"ya öylesine kararlı bir şekilde girmişlerdir ki, yeni vatanları için her şeylerini ortaya koymuşlar, Anadolu"ya sahip olabilmek için dişleriyle tırnaklarıyla mücadele vermişlerdir. Göçer Oğuzlar Anadolu"ya sadece askerler olarak girmemişlerdir.

  Büyük devletler kurarak, deneyimli bir topluluk olarak Anadolu"ya gelen Oğuzlar özellikle atlı, kıvrak askeri bir güç olarak Bizanslıları adeta felç etmişlerdir.

  Hantal güçlerden oluşan Bizans orduları, sığındıkları kale ve burçlardan Oğuzların gelişlerini adeta seyretmişlerdir.

  Bizans ordularını oluşturan yerli halk Oğuzların üstünlüğünü görünce Batıya ve Güneye göç etmeğe başlamış ya da Selçuklulara sığınmıştır.

  Bizans özellikle "Rum" nüfusu sistemli olarak İzmit, İstanbul ve Trakya"ya göndermiştir.

  300 yıl süren Arap-Bizans savaşlarında tarım ticaret imkanı kalmayan halk, bir de Moğolların kendilerine hayat hakkı tanımayan vahşeti karşısında çareyi göçte ve kaçmakta buluyordu.

  Selçuklulara karşı ordu kurmakta "yerli" halk unsurundan yoksun kalan Bizans sürekli yenilgilerle gerilemekteydi.

  Oğuzlar Anadolu"ya geldiklerinden, Anadolu"nun etnik yapısı da homojen değildi.

  Romalıların bölgeye hakim olduğu Selevkuslar döneminde (M.Ö. 323) Anadolu"da 6 kırallık mevcuttu. Bunlardan Kapadokya, Bitina, Bergama krallıkları Rum, Pontus ve Kommagame kırallıkları İran kökenliydi. Pontus daha sonra rumlaşmıştı. Ayrıca Sami Süryaniler ve Ari Ermeniler mevcuttur.

  Doğu Anadolu"daki yerli halk "Kürt" olarak tanımlanmıyordu.

  Oğuzlar Anadolu"ya geldiklerinde kendilerine karşı koyan topluluklar Bizans egemenliğindeki Rumlar, Ermeniler ve Süryaniler idi.

  Burada bugünkü Türk halkının çeşitli unsurların ve bu arada İslamı kabul ederek Türkleşmiş Rumların oluşturduğu "varsayımını" ileri süren bazı araştırmacıların iddialarının büyük bir yanılgı olduğuna da değinmek gerekir.

  Birincisi, özellikle Rum nüfus Anadolu"dan hızla çekilmiştir. ikincisi Selçuklu"ya sığınan azınlıklar Türklerle karışmamışlardır. Bu gerçeğin görgü tanığı Arap gezgini Ibn-i Batuta"dır. İbn-i Batuta Anadolu"da gezdiği şehir halkıyla ilgili açık bilgiler vermiştir. Ziyaret ettiği şehirlerde Türklerin, Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin her birinin "ayrı ayrı" mahallelerde oturduklarını ve Rumların az olduklarını belirtmiştir.

  Ayrıca, Sir William Ramsey Rum"lukla ilgili bir gerçeği de dile getirir. Anadolu Rumluğu DİN üzerine yerleştirilmiş bir millettir. Doğrudan doğruya bir millet değildir. Grekler ancak

  Ortodoks Kilisesinin sayesinde bir araya gelebildiler. Anadolu"da milliyet ve millet manasında Rumluk yoktur. "(Hilmi Göktürk, Türk Mührü, s.44)

  Anadolu Rumlarının Grek"liği Prof. Manfreal Korfman"ın 1998 yılında Truva kazılanndaki bulgularıyla artık iyice tartışmalı bir hale gelmiştir. Bulgular Truvalı"ların Grek olmadığını, dillerinin bir Anadolu dili olan Luvi"ce olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

  Anadolu"da Oğuz yerleşimini ayrıntılı olarak incelemiş olan C.Cahen"in pek çok kitapta yer alan aşağıdaki tespitleri bir çok soruyu aydınlatmaktadır.

  "XI.yüzyıldaki Küçük-Asya"nın antik çağdakine benzemediğini hatırlatmakta yarar var 2. Acil

  Büyük Selçuklu Nüfusunu Oluşturan Topluluklar Hangileridir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


büyük selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar,  büyük selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar hangileridir,  büyük selçuklu nufusunu oluşturan topluluklar,  buyuk selcuklu nufusunu olusturan topluluklar hangileridir,  büyük selçuklu nüfusunu oluşturan topraklat,  bazi selcuklu nufusunun olusturan topluluklar hangileridir