+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Cumhuriyet Dönemi Ve Milli Edebiyat Dönemi Ile Ilgili Yazar Ve Eser Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cumhuriyet Dönemi Ve Milli Edebiyat Dönemi Ile Ilgili Yazar Ve Eser
  Cumhuriyet dönemi ve milli edebiyat dönemi ile ilgili yazar ve eser

  Cumhuriyet dönemi ve milli edebiyat dönemi ile ilgili yazar ve eser ilgili bilgi  1911 yılında Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan adlı makalesinin yayımlanmasıyla başlayan yeni bir dil hareketidir. Sade Türkçenin bir dava olarak ele alınması ilk kez bu dergide ortaya konulmuş ve “Millî Edebiyat” terimi ilk defa bu dergide kullanılmıştır. Bu dönem sanatçılarının şiir anlayışıyla, Fecr-i Ati topluluğunun şiir anlayışı birbirinden pek farklı değildir. "Şiir vicdani bir keyfiyettir" düşüncesinde olan şairleri bireysel konuları işlerler. Daha sonra 1917 yılında yaptıkları bir toplantıda, hece ölçüsünü kullanma, günlük konuşma diliyle yazma noktasında birleşen şairlerin, içerik konusunda her birinin ayrı bir yaklaşımda olduğu gözlenir. Bu dönem sanatçıları Divan edebiyatını, Doğu edebiyatının; sonrasını ise Batı edebiyatınıntaklitçisi olmakla suçlarlar.

  Şiirde daha çok bireysel konulara yönelen bu dönem sanatçıları, roman ve öyküde sosyal meselelere eğilmişler; Milliyetçilik düşüncesi, Kurtuluş Savaşı gibi konuları ele almışlardır. Konularınİstanbul dışına çıkarılması da bu dönemin belirgin özelliklerindendir. Ayrıca “aşk” bu dönem roman ve hikâyesinin en önemli teması olarak dikkat çeker.
 2. Acil

  Cumhuriyet Dönemi Ve Milli Edebiyat Dönemi Ile Ilgili Yazar Ve Eser isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder