+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İstanbul’un Teslimi Teklifi Ve Red Cevabı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul’un Teslimi Teklifi Ve Red Cevabı Hakkında Bilgi
  İstanbul’un Teslimi Teklifi ve Red Cevabı Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İstanbulun Teslimi Teklifi Ve Red Cevabı İle İlgili Bilgi

  İstanbul’un Teslimi Teklifi ve Red Cevabı

  istanbulun-fethi-tablo.jpg

  Nisanın altısında başlayan muhasara tertibatı altı gün sürmüş ve ayın on birinde ikmal edilmiştir. Bu suretle hazırlık tamamlanıp Zağanos Paşa da Beyoğlu cihetinde tertibat aldıktan sonra Sultan Mehmed islâmî ananeye uygun olarak Mahmud Paşa'yı İmparatora göndererek kan dökülmeden şehrin teslimini teklif ettiyse de Kostantin şehri müdafaa edeceğine yemin etmiş olduğunu ve ancak muahede mucibince vergi vereceğini beyan ederek teslim teklifini red etti; bunun üzerine nisanın on ikisinden (2 Rebîulâhır 857) itibaren büyük topların işlemesiyle asıl muhasara başlamıştı; gerçi beş gün evveldenberi ufak tefek çarpışmalar ve bir defa Rumların çıkış hareketleri olmuşsa da o kadar ehemmiyetli değildi. Yine on iki nisanda donanma da İstanbul limanı önüne gelmişti.

+ Yorum Gönder