+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İstanbula İlk Hücum Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbula İlk Hücum Hakkında Bilgi
  İstanbula İlk Hücum Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İstanbula İlk Hücum İle İlgili Bilgi


  Nisanın on sekizine kadar yapılan topçu atışın dan, surların zayıf noktası olan pâdişâhın bulunduğu Bayrampaşa deresi tarafından birinci ve ikinci surlardan bir gedik açıldı ve buradan gece bir yürüyüş yapıldı ve dört saat sürdü; büyük harb kuleleri hücuma iştirak etti ise de bu müteharrik kule grejuva ateşiyle yakıldı; askerin surlara merdivenler dayayarak çıkmak istemeleri de bir netice vermediğinden bu birinci hücum muvaffak olamadı. Bu başarısızlığı, aynı zamanda zinciri kırarak Haliçe girmek için donanmanın yapmış olduğu taarruz muvaffakiyetsizliği takib eylemiş, zincir kırılamıyarak o tarafa yani Haliç'e geçilememiştir.

  ads-z.jpg

+ Yorum Gönder