+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Son Teslim Teklifi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Son Teslim Teklifi Hakkında Bilgi
  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Son Teslim Teklifi Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İstanbul Fethi Sırasında İmparatora Son Teslim Teklifi İle İlgili Bilgi

  Fatih umumî hücum yapılmasın sırası geldiğini tahmin ederek ondan evvel imparatora sulh teklifi yapmağa karar verdi ve 23 veya 24 Mayısta İsfendiyaroğlu Kasım Bey'i elçi olarak imparatora gönderdi ve umumî hücumun doğuracağı feci neticeye sebebiyet vermemesini bildirdi. Pâdişâhın teklifi şöyle idi:

  1— Şehrin kendisine terki,..
  2— İmparatorun bütün maiyyeti, hazinesi ile sağ ve salim, arzu ettiği yere gitmesi veya Mora despotluğunu kabul eylemesi,
  3— Ahalinin de gitmek veya kalmakta serbest olduğu bildiriliyor ve aksi halde şehir harben alınacak olursa halkın harb esiri olacakları tebliğ ediliyordu.

  Kasım Bey bu güç durum üzerine imparatoru sulhe imale etmek istedi; imparator da bazı mukabil tekliflerde bulunmak üzere Sultan Mehmed'e elçi gönderdi ve Rum elçileri pâdişâh ne kadar vergi isterse iktidarı dışında olsa dahi vereceğini ve daha başka tavizlerde de bulunacağını söyledilerse de Dukas'ın söylediğine göre Pâdişâh:

  — "Buradan gitmekliğim kabil değildir; ya ben şehri zabtederim, yahut şehir beni ölü veya diri olarak zabt eder, eğer şehirden sulhen çekilirsen sana Mora'yı ve kardeşlerine diğer eyaletleri vereceğim; bu suretle dost oluruz, şayet şehre harben girecek olursam eşraf ve ayanını ve seni öldürüp halkı esir edip mallarını yağmalattırırım" cevabını gönderdi
+ Yorum Gönder