+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Maden Çağı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Maden Çağı Hakkında Bilgi
  Maden Çağı hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Maden Çağı Hakkında Bilgi Madde Halinde


  1. İşlenme kolaylığı olan bakır, kalay, altın, gümüş gibi metaller öncelikle kullanılmıştır.
  2. Madenî araç ve gereçler yapılmıştır.
  3. Ticaret ve üretim hızlanmıştır.
  4. Hayvancılıkta gelişmeler olmuştur.
  5. Köylerin birleşmesiyle kasabalar ortaya çıkmış ve şehir kültürü gelişmeye başlamıştır.
  6. Bakır ve kalayın karıştırılmasıyla bir alaşım olan tunç (bronz) elde edilmiştir.
  7. Akdeniz uygarlıklarının kökleri bu dönemde şekillenmiştir. Deniz ticareti ve ulaşımı gelişmeye başlamıştır.
  8. Demirin kullanılmaya başlanmasıyla teknolojik gelişme büyük hız kazanmıştır.
  9. Maden Devrinin ilk evresinin Bakır Çağı olarak adlandırılması, bakırın doğada daha çok miktarda bulunması ve
  10. kolay işlenebilir olmasındandır.
  11. Devrin sonlarına doğru Sümerler çivi yazısını oluşturmuş ve kullanmaya başlamışlardır.

+ Yorum Gönder


maden çağı hakkında bilgi