+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tuğrul Ve Çağrı Beyler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tuğrul Ve Çağrı Beyler Hakkında Bilgi
  Tuğrul ve Çağrı Beyler Hakkında Bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Tuğrul Ve Çağrı Beyler

  Oğuz-Selçuklu Hanedanı’nın kurucusu Tuğrul Bey, 993 senesinde doğdu. Babası Mikail Bey’dir. Onun bir akında şehit düşmesi üzerine, kardeşi Çağrı Bey ile beraber, dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirildi. Dinî ve millî terbiyenin yanında çok iyi silah kullanmasını öğrendi.

  Selçuk Bey 1007’de vefat edince, Oğuzların başına oğlu Arslan Bey geçmişti. Onun, 1025 yılında Gazneli Mahmud tarafından esir edilmesi üzerine Selçuklu hanedanının başına Tuğrul Bey geçti. Kardeşi Çağrı Bey' le birlikte iç ve dış düşmanlarına karşı mücadele ettiler, kazandılar ve Nişabur şehrini başkent yaparak devletin temelini attılar. Burada Tuğrul Bey adına para bastırıldı ve hutbe okundu (1038).

  23 Mayıs 1040' da Gaznelilere karşı kazanılan Dandanekan zaferi ile devletin temelleri sağlamlaştırıldı ve Orta Doğu’ya inme imkânı doğdu; Rey şehrini merkez yaptılar (1043). Bu savaş, tarihimizin dönüm noktalarından biridir.

  O çağın geleneği olarak, Tuğrul Bey, Abbasi halifesine bağlılığını bildirdi. Bu, O’na Müslümanlar arasında büyük itibar kazandırdı. Halife’nin başı, bozuk itikatlı Büveyhoğulları ile dertte idi. 945 yılından beri onlar Bağdat’ı ellerinde tutuyor, halifeye baskı yapıyorlardı. Tuğrul Bey, aldığı dâvet üzerine Bağdat’a geldi ve Büveyhoğullarını ortadan kaldırdı (1055). Bu hadiseden sonra Tuğrul Bey, dünyanın en büyük hükümdarı kabul edildi. Cihan Sultanı ve Halife’nin Ortağı unvanlarını aldı. Sonra, Çağrı Bey’in kızı halifeye verildi, halifenin kızı da Tuğrul Bey’e verildi ve akrabalık kuruldu. Böyle bir akrabalığı Tuğrul Bey’in hanımı Altuncan Hatun (Devlet Ana) istiyordu.

  Tuğrul Bey’in kardeşleri Çağrı Bey, İbrahim Yınal ve amcası Arslan beyin oğlu Kutalmış, orduları ile Batı'ya doğru yayıldılar. Azerbaycan, Irak-ı Arab ve Irak-ı Acem Selçuklu topraklarına katıldı. Tuğrul Bey de bizzat sefere çıkarak, Gürcistan'a girdi ve çok ganimetle geri döndü.

  Tuğrul Bey, yirmi beş sene gazalarla geçen bir hükümdarlıktan sonra hastalandı. 5 Eylül 1063 senesinde, Rey yakınlarında, yetmiş yaşlarında iken vefat etti. Türbesi oradadır.

+ Yorum Gönder


tuğrul ve çağrı beyler hakkında bilgi