+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Nizamülmülk Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nizamülmülk Hakkında Bilgi
  Nizamülmülk Hakkında Bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Nizamülmülk İle İlgili Bilgi

  Nizamülmülk veya tam adıyla Ebu Ali el-Hasan et-Tusi Nizamülmülk (Arapça: / Nızmu'l-Mülk Ab Ali al-Hasan at-Ts; Farsça: * / Hace Nizmülmülk Ts; d. 1018 - o. 14 Ekim 1092), Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyasetname adlı öğütler kitabı yazan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde hayli etkili olan Nizamülmülk'ün vezirliği Alparslan ve Melikşah dönemlerinde yayılmıştır. İsmi Nizamülmülk yani, Mülkün Nizamı yani, Devletin Düzeni anlamına gelir.

  Nizamülmülk1.jpg

  Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde doğmuştur. Bu dönemde bu şehir Gazne Devleti idaresinde bulunmaktaydı. İlk devlet görevini Gazneliler sultanları için yapmıştır. Devlet işleriyle ilk olarak Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak başlayip 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur. 1063'den itibaren Selçuklular devletinde Alparslan'ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'ne vezir olarak atandı. Alp Arslan (hüküm süresi 1063-1072) ve Melikşah (hüküm süresi 1072-1092) hükümdarlık dönemlerinde bu önemli vezirlik görevinde bulunmuştur. Memleketin nizamlarının kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbası halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

  1092 yılında bir derviş tarafından öldürülmüştür.

+ Yorum Gönder