+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkler Islamiyete Ne Zaman Geçti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler Islamiyete Ne Zaman Geçti
  türkler islamiyete ne zaman geçti kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Türklerin İslamiyete geçişi

  Türkler İslamiyeti ne zaman seçti


  turk islamiyet.jpg

  Türklerin kitleler hâlinde Müslüman olmaları özellikle 10. yüzyılda hız kazandı. Karluk'tan sonra, Yağma ve Çiğil boyları, ardından Oğuzlar arasında İslâmiyet yayıldı. Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri, ilk Müslüman Türk devleti olan Karahanlı Devleti'ni (840), Oğuzlar ise Büyük Selçuklu Devleti'ni (1038) kurdular..
+ Yorum Gönder