+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türk dili ne zaman resmi dil olmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk dili ne zaman resmi dil olmuştur
  türk dili ne zaman resmi dil olmuştur kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Türk dili ne zaman resmi dil olmuştur

  Türk dili ne zaman resmi dil olmuştur ile ilgili bilgi
  Konya çevresinde kurulan Karamanoğulları Beyliği hükümdarı l. Mehmed Bey ilk defa Türkçeyi Türkiye'nin Tek Resmî Lisanı Olarak İlân etmiştir. (13 Mayıs 1277) Karamanoğlu I. Mehmed Bey, Selçuklu Hanedanı namına Konya'da: "Bugünden sonra divanda, dergâhta, bârgâhta, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil kullanılmaması" hakkındaki mühim fermanını neşretmiştir. Bu suretle resmî devlet işlerinde kullanılan Arabça ve bilhassa Farsça'nın hâkimiyetine büyük bir darbe vurulmuş-tur. Osmanoğulları, Türkçe'nin mutlak hâkimiyetini XVI. asırda temin eylemişlerdir. Mehmed Bey'in fermanı, Türk kültür tarihinin mühim hâdiselerindendir. Bugün "Dil Bayramı" olarak her yıl 13 Mayısta Karaman'da uluslararası çapta kutlanmaktadır.

  Cumhuriyet İlân edildikten sonra da Türk Dili’nin geliştirilmesi ve korunması için son noktayı yine Ulu Ön der Atatürk’ün emir ve direktifleriyle; dilimizi yabancı kelimeler-den arındırmak, yazı ve konuşma dilimizi geliştirip zenginleştirmek amacı ile; 12.7.1932 tarihinde Türk Dil Kurumu kurulan çalışmaya başlamıştır.

+ Yorum Gönder