+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türklerde Federatif Yapının Kanıtları Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbikız
  Devamlı Üye

  Türklerde Federatif Yapının Kanıtları Nelerdir
  Federatif yapılarda, ülke topraklarındaki yönetim birimlerinin iç işlerinde bağımsız hareket
  ederken dış işlerinde merkezî yönetimle birlikte hareket ettiği görülmektedir. İslamiyet öncesi
  Türk devletlerinde bu yapının varlığına kanıt olarak şunlar gösterilebilir:
  1. Türk egemenlik anlayışında “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışı benimsendiğinden hanedan üyesi erkekler
  ülkenin farklı bölgelerinde yönetici olarak görevlendirilmişlerdir. İç işlerinde serbest hareket ettiklerinden, bu uygulama
  federatif yapının varlığına kanıt olarak gösterilebilir.
  2. Türk devletlerinin birçoğunda “ikili sistem” adı verilen Doğu – Batı şeklinde ülkenin iki koldan yönetilmesi uygulaması
  görülmektedir. Doğu, hükümdar tarafından yönetilirken Batı, hanedan üyelerinden “yabgu” unvanı kullanan
  ve iç işlerinde bağımsız hareket eden bir yönetici tarafından idare edilmiştir. Bu durum federatif yapının varlığına
  kanıt olarak gösterilebilir.
  3. Türk devletlerinde iç işlerinde bağımsız hareket eden “boy” örgütlenmesi görülmüştür. En küçük siyasi birim olan
  boyları yöneten boy beyleri iç işlerinde bağımsız hareket etme hakkına sahip olmuşlardır. Bu durum federatif
  yapının varlığına kanıt olarak gösterilebilir. 2. Acil

  Türklerde Federatif Yapının Kanıtları Nelerdir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder