+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Millî'nin içeriği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Millî'nin içeriği
  Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Millî'nin içeriği 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafından kabul edilen Misak-ı Millî'nin içeriği  Meclisin açılmasının ardından Milli Mücadele yanlısı milletvekilleri Felah-ı Vatan (Vatanın Kurtuluşu) adında bir grup kurdular
  Daha önce Erzurum ve Sivas Kongrelerinde kabul edilen ilkeler doğrultusunda bir bildiri hazırladılar
  Misak-ı Milli (Milli Ant) adı verilen bu belge 28 Ocak 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edildi


  Misak-ı Milli'nin (Milli Ant) Maddeleri


  1 İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının güvenliğinin sağlanması şartı ile Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine
  açılması için bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri kararlar geçerli olmalıdır


  2 Arap topraklarının geleceği burada yaşayan halkın vereceği oylar ile belirlenmelidir


  3 Kars, Ardahan, Artvin, Batum ve Batı Trakya'nın hukuki durumunu belirlemek için halk oylamasını kabul ederiz


  4 Ülkemizdeki Hristiyan azınlıklara, komşu ülkelerdeki
  Müslümanlara tanınan haklardan fazlası verilemez


  5 Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlamalar (kapitülasyonlar) kaldırılmalıdır


  6 Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalandığı sırada (30
  Ekim 1918) Türk askerlerinin koruduğu sınırlar içindeki Türk vatanının bütünü hiçbir biçimde parçalanamaz


  Misak-ı Milli'nin Önemi


  1 Misak-ı Milli, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı
  sıradaki Osmanlı sınırlarını kapsar Böylece milli ve bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir


  2 Misak-ı Milli, Türk milletinin kabul edebileceği barış şartlarını belirtmiştir
  Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalarda ön şart olarak Misak-ı Milli'nin kabulü öne sürülmüştür


  3 Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de kabul edilmiştir


  4 Kapitülasyonlara, azınlıklara ayrıcalık verilmesine Boğazlardaki kısıtlamalara tepki gösterilmiştir


  5 Misak-ı Milli, Milli Mücadele'nin temel amacı olmuştur
+ Yorum Gönder