+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tarih Çeşitleri (Kapsamına Göre) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Tarih Çeşitleri (Kapsamına Göre)
  Tarih Çeşitleri (Kapsamına Göre)

  —Genel Tarih: Geniş bir coğrafyadaki millet ya da devletlerin tarihini inceler: Avrupa ya da Asya Tarihi gibi

  —Özel Tarih: Bir milletin ya da devletin tarihini inceler: Türk Tarihi, Artukoğulları Tarihi.. gibi 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Tarih çeşitlerine göre iki grup altında incelenebilir.bunlar Genel tarih:geniş bir coğrafyadaki millet yada devletleri inceler.Özel Tarih:bir milleti veya devletin tarihini inceler.
+ Yorum Gönder