+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Ilk türk beylikleri ve eserleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zühre
  Devamlı Üye

  Ilk türk beylikleri ve eserleri
  ilk türk beylikleri

  Anadoluda’ki Türk Beylikleri Türk Tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bir çok gelişme bu beyliklerde gerçekleşti. Konuyu uzatmadan direkt kurulan beyliklere Geçelim.

  Malazgirt Zaferi, Türk Tarihi açısından bir dönüm noktasıdır. Bu zaferle Türkler Anadolu’yu yurt edinmeye başladılar.

  Sultan Alp Arslan, Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra komutanlarına Anadolu’yu fethetme görevi verdi. Bu komutanlar Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yayılarak Büyük Selçuklu’ya bağlı beyliklerinden önemlileri; Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler, Artuklular ve Çaka Beyliği’dir.

  Saltuklu Beyliği (1072-1202)

  Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Bu beylik, Erzurum merkez olmak üzere kuruldu. Bu dönemde Erzurum önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Danişmentlilerle birlikte Haçlılara karşı savaşmışlardır. Saltuklular önemli kültürel eserler bırakmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti Erzurum’u alarak bu beyliğe son vermiştir.

  Danişmentliler (1080-1228)

  Danişmentliler Tokat, Amasya ve Sivas böglesinde kurulmuştur. Daha sonra Yozgat, Kayseri, Ankara, Çankırı ve Malatya’yı da topraklarına katmışlardır. Bizans ve Haçlılarla karşı mücadele etmişlerdir. İç Anadolu’ya hakim olan bu beyliğin merkezi Sivas’tır. Danişmentliler Anadolu’nun Türk Yurdu olması için büyük çaba harcamış birçok bilgini Anadoluya getirmişlerdir. Bulundukları bölgelerde kültür eserleri bırakmışlardır. Danişmentliler Beyliği’ne Türkiye Selçuklu Sultanı II.Kılıç Arslan son verdi. (1178)

  Mengücekler (1080-1228)

  Alp Arslan’ın komutanlarından Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur. Erzincan, Kemah ve Divriği’de hüküm sürmüştür. Anadolu’da geleneksel taş işçiliğiyle yapılan Divriği Ulu Camisi Mengüceklerin önemli eseridir. UNESCO (BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR KURUMU) tarafından dünya mirası listesine alınan bu eser Türk mimarı sanatının önemli eserlerindendir.

  Artuklu Beyliği (1102-1409)

  Anadolu’nun fethi sırasında Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da kurulmuştur. Bu Beylik daha sonra üç kola ayrılmıştır. Hasankeyf Artukoğulları, Mardin Artukoğulları ve Harput Artukoğulları. Anadolu’da en uzun yaşayan beyliklerden biridir. Artukoğullarından çok sayıda cami, medrese ve türbe kalmıştır. Bu beylik bulunduğu bölgeyi Bizans, Ermeni ve Gürcülere karşı korumuşlardır.

  Çaka Beyliği (1081-1093)

  Selçuklu komutanlarından Çaka Bey tarafından, İzmir merkez olmak üzere kurulmuştur. Çaka Beyliği ilk denizci Türk Beyliğidir. Bu beylik bazı Ege adalarını ve kuzeye doğru çıkarak Çanakkale kıyılarında bazı yerleri ele geçirmiştir. Bizans tarafından yıkılmıştır. (1093)
 2. Acil

  Ilk türk beylikleri ve eserleri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


mengücekler eserleri