+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türkiye'nin üyesi olduğu kuruluşlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Türkiye'nin üyesi olduğu kuruluşlar
  AVRUPA BİRLİĞİ (AB)


  -->Temeli 1951 yılında altı ülkenin katılımıyla oluşturulan Avrupa «ömür ve çelik Topluluğuna ve 1957 Roma Antlaşması'na dayanmaktadı r.
  __>1993'te imzalanan Maasricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını almıştır.
  -->28 bağımsız devletten oluşmaktadır.
  --->Birliğe aday ülkeler Makedonya, Sırbistan, izlanda, Karadağ ve Türkiye'dir.
  Organları; Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Adalet Divanıdır.
  _» 2.4 resmi dili vardır.
  Birliğe en son 2013'de Hırvatistan katılmıştır.
  , Avrupa Birliği Konseyi başkanı Herman Van Rompuy'dur.
  Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso'dur.
  _» İsviçre, Avrupa Birliği'ne hiç üyelik başvurusunda bulunmamıştır, Norveç ise kalk oylaması sonucu katılmamıştır. Ekonomik ve parasal birlik içinde yer almayan ve euroyu kullanmayan AB ülkeleri İngiltere, Danimarka ve isveç'tir. AB üyesi olmayıp euro kullanan ülkeler ise Monako, San Marino ve Vatikan'dır.

  Birliğin hedefleri:

  Tek Avrupa pazarı kurmak
  _> Ekonomik ve sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek ve üyelerin ekonomik politikalarını yaklaştırmak
  Ekonomik ve parasal birlik oluşturmak
  Ortak bir dış politika ve güvenlik politikası uygulamak
  _> Avrupa vatandaşlığı kavramını oluşturmak
  Hukuk ve iç işleri alanında daha sıkı iş birliği gerçekleştirmek
  _> insan haklarını topluluk hukukunun genel ilkesi olarak kabul
  etmek
  Topluluk müktesebatını (hukuksal düzenlemeler bütünü) korumak ve buna uygun faaliyet gözetmek 2. Kadir
  Devamlı Üye

  GELİŞMİŞ 8 ÜLKE (G - 8)
  ABD, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Kanada ve Rusya'dan oluşur.
  ARAP BİRLİĞİ (ARAP LİGİ)
  22 üyesi vardır.
  Merkezi Kahire'dedir.
  Genel Sekreteri Nebil El-Arabi'dir.
  ARAP PARA FONU (AMF)
  Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Fas, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Somali, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen Cumhuriyeti üye ülkeleridir.
  PETROL İHRAÇ EDEN ARAP ÜLKELERİ (OAPEC)
  1968'de Beyrut'ta kurulmuştur.
  Cezayir, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar üye ülkeleridir.
  AVRUPA SERBEST TİCARET BİRLİĞİ (EFTA)
  Merkezi Cenevre'de bulunan örgütün üyeleri; Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dır.
 3. Kadir
  Devamlı Üye
  PETROL İHRAÇ EDEN ÜLKELER ÖRGÜTÜ (OPEC)
  İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Venezue-la tarafından Irak'ın başkenti Bağdat'ta tlbO'ta kurulmuştur.
  Angola, Libya, Nijerya, Cezayir, Venezuela, Ek-vador, İran, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya üye ülkeleridir.
  KUZEY AMERIKA SERBEST TICARET BÖLGESİ (NAFTA)
  Kanada, ABD ve Meksika'nın kurdukları ticari ve ekonomik birliktir.
  Üç ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar liberalize edilmiş, ilk kez yabancı şirketlere, anlaşma ülkelerini uluslararası tahkim kurallarında tek taraflı olarak dava etme hakkı tanınmıştır.
  ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
  Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan üyeleridir.
  Resmî dilleri, Çince ve Rusça'dır.
  Merkezi Şangay'dadır.
  NORDIK KONSEYİ
  1952'de Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve isveç tarafından kurulan askerî amaçlı olmayan, ekonomik ve sosyal dayanışma amaçlı birliktir.
  Şengen Antlaşması
  :. Avrupa Birliği arasında hem kişilerin serbest dolaşımını sağlamak hem de güvenliği artırmak amacıyla 1985'te imzalanan ve 1990'da yürürlüğe giren antlaşmadır.
  AB üyesi olduğu halde ingiltere ve irlanda Şengen Alanına dâhil değildir. AB üyesi olmayan İsviçre Aralık 2008'de Şengen Alanına katılmıştır. Lihtenştayn ise 2011'de Şengen Alanına dâhil olmuştur.
+ Yorum Gönder


content