+ Yorum Gönder
Operatörler ve Türk Telekom Forumunda Posta Çeki Hesap Açma Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Posta Çeki Hesap Açma
  Posta Çeki Hesap Açma hakkında bilgi

  Arkadaşlar Posta Çeki Hesap Açma ile ilgili bir bilginiz var mı varsa kısaca açıklar mısınız?

  Posta Çeki hesabınızı TL, USD veya EURO cinsinden açtırabilirsiniz.

  Hesap açma işlemi sırasında bir defaya mahsus ve hesap kapatıldığında hesap sahibine geri ödenmek üzere güven akçesi alınmaktadır. Bugün itibariyle güven akçesi TL hesabı için 5,00 TL, USD hesabı için 1,00 USD, EURO hesabı için ise 1,00 EURO’dur.

  Gerçek Kişiler İçin
  TC uyruklu kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport

  Yabancı uyruklu kişinin;

  •Pasaport veya ikamet belgesi
  Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin (Şirketler , Kooperatifler)
  Tüzel kişiliğin;

  •Ticaret Odası tarafından düzenlenen Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (sicil kayıt sureti)
  •Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Vergi Levhası

  Tüzel kişiliği temsile yetkili kimselerin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Şirketi temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri

  Temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Dernekler İçin
  Derneğin;

  •Dernek Tüzüğü
  •İl Dernekler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kütük numarasının yer aldığı yazı

  Derneği temsile yetkili kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Derneği temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri

  Derneği temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Vakıflar İçin
  Vakıfın;

  •Vakıf senedi
  •Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve sicil kayıt numarasının yer aldığı yazı

  Vakıfa temsile yetkili kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Vakfı temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri

  Vakıfı temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Sendika ve Konfederasyonlar İçin
  Sendika ve Konfederasyonun;

  •Kuruluşun tüzüğü
  •Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlükleri tarafından düzenlenen sicile esas yazı

  Sendika ve konfederasyonu temsile yetkili kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Kuruluşu temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri

  Sendika ve konfederasyonu temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Siyasi Parti İçin
  Partinin;

  •Parti tüzüğü

  Partiyi temsile yetkili kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Partiyi temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri

  Partiyi temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin (Apartman , Site Veya İşhanı Yönetimi)
  Teşekkülün;

  •Teşekküle ait bilgilerin yer aldığı noter onaylı karar defteri

  Teşekkülü temsile yetkili kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunun yer aldığı noter onaylı karar defteri

  Teşekkülü temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  İş Ortakları
  Ortaklığın;

  •Noter onaylı ortaklık sözleşmesi
  •Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Vergi Levhası

  Ortaklık adına işlem talep eden kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Ortaklığı temsile yetkili kişinin noter onaylı İmza Sirküleri  Ortaklığı temsile yetkili kimsenin yetkilendirdiği kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu gösteren noter onaylı Vekaletname
  Kamu Kurumları İçin
  Kurum adına işlem yapan kişinin;

  •T.C. nüfus cüzdanı , T.C. sürücü belgesi veya pasaport
  •Yetki durumunu , yetkililerin imza örneklerini gösteren Kurum Mühürlü resmi yazı istenmektedir
 2. Acil

  Posta Çeki Hesap Açma isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder