+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sıfatlar ve Özellikleri Sıfatlar Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Sıfatlar ve Özellikleri Sıfatlar Hakkında
  Sıfatlar ve Özellikleri

  İsimlerden önce gelerek onların anlamlarını sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlayan; onları niteleyen ve belirten kelimelere sıfat denir. bu iki kelimenin (sıfat ve isim) oluşturdukları kelime grubuna da sıfat tamlaması denir ki bütün sıfat çeşitleriyle sıfat tamlaması oluşturulabilir.

  Kolay iş, bu sorular, küçük çocuk, hangi ev, iki elma, üçüncü sınıf

 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Sıfatların Özellikleri

  B. Sıfat Çeşitleri
  1. Niteleme Sıfatları
  2. Belirtme Sıfatları
  a. İşaret Sıfatları
  b. Sayı Sıfatları
  - Asıl Sayı Sıfatları
  - Sıra Sayı Sıfatları
  -Kesir Sayı Sıfatları
  -Üleştirme Sayı Sıfatları
  -Topluluk Sayı Sıfatları
  c. Belgisiz Sıfatlar
  d. Soru Sıfatları

  C. Sıfatlarda Anlam
  1. Sıfatlarda Anlam Kuvvetlendirme
  2. Sıfatlarda Anlam Daraltma
  3. Sıfatlarda Karşılaştırma
  D. Yapı Bakımından Sıfatlar
  1. Basit Sıfatlar

  2. Türemiş Sıfatlar

  3. Birleşik Sıfatlar
  a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar
  b. Kurallı birleşik sıfatlar

  4. Pekiştirilmiş Sıfatlar

  5. Kelime Grubu Hâlindeki Sıfatlar

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  A. Sıfatların Özellikleri

  1. Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönlerinden tamamlar; onları niteler veya belirtir:

  “O zaman gördü ki, küçük çocuk, memleketlisi, minimini yavru ağlıyor Sessizce, titreye titreye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak, vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor.”

  o zaman, küçük çocuk, minimini yavru, temiz vagon pencereleri, güneşli mavi gök

  2. Tek başlarına kullanıldıkları zaman isim değerindedirler. Çünkü ancak bir isimden önce geldikleri zaman sıfat oldukları anlaşılabilir:

  yeşil elbise (sıfat) yeşili severim (isim)
  İhtiyar kadın (sıfat) İhtiyarlara iyi davranmalıyız (isim)
  Büyük park (sıfat) parkların en büyüğü (isim)

  3. Tek başlarına kullanıldıklarında isim değerinde oldukları için alabildikleri isim çekim eklerini, yani hâl eklerini, iyelik eklerini ve çoğul ekini, bir isimden önce gelerek onu niteledikleri ya da belirttikleri zaman, yani sıfat olarak kullanıldıkları zaman alamazlar:

  Bir basamak yukarı çık. sıfat
  Birler basamağı isim
  Yürüyen merdiven sıfat
  Yürüyenler ve koşanlar isim

  4. Bir sıfatla onun nitelediği ya da belirttiği bir isim arasına noktalama işareti (özellikle virgül) konmaz. Virgül konursa ilk kelime tek başına kalmış olur, dolayısıyla isimleşir.

  Genç adama gülümseyerek baktı. (genç: sıfat)
  Genç, adama gülümseyerek baktı. (genç: isim, özne)

  5. Birkaç sıfat, arka arkaya sıralanarak bir ismi niteleyebilir veya belirtebilir:

  Karanlık, büyük, korkutucu ve nemli bir evdi.

  6. Sıfatın varlığından bahsedildiği her yerde mutlaka sıfat tamlaması vardır; o sıfatla (soru sıfatı da olsa) bir tamlama oluşturulmuştur.

+ Yorum Gönder