+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Yapıları Bakımından Sıfatlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Yapıları Bakımından Sıfatlar
  Yapıları Bakımından Sıfatlar örneklerle

  1-Basit Sıfatlar
  : Hiçbir yapım eki almamış sıfatlardır.

  İyi insan konuşurken alay etmez
  Dar sokaklar geçit vermedi
  Uzun Mehmet seni sordu


  2-Türemiş Sıfatlar: Yapım ekiyle türetilen sıfatlardır.

  Paralı yatırım
  Beşinci kat
  Gülen adam
  Boyalı duvar
  Okunacak kitap
  Üçüz çocuk

  3-Bileşik Sıfatlar: İki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sıfatlardır.

  a-) Anlamca Kaynaşmış Bileşik Sıfatlar:

  Boşboğaz adam
  Açıkgöz çocuk
  Uluslararası gerginlik
  Altı parmak Ali
  Birçok kişi
  Birtakım öğrenciler
  Zeytinyağlı dolma

  b-) Kurallı Bileşik Sıfatlar: Bir sıfat tamlamasında ikinci sözcüğe "-lı, -li, -sız, -siz" ekleri getirilerek yapılır.

  Büyük odalı ev
  Beş kuruşsuz adam
  Geniş bahçeli ev
  Uzun boylu adam
  Yıkık duvarlı bina
  Demir kapılı ev

 2. Gebzeberkay
  Devamlı Üye

  bu benim çalışma yazım idi teşkkürler RüzgarGülü
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Basit Sıfatlar: Bu sıfatlar yapım eki almayan veya bileşik olmayan sözcüklerdir.


  Örnek;
  İyi yiyecekleri bunlar almışlar.
  Dar giysiler onu çok farklı gösteriyor.
  Bu adam sanıyorum ki buralı değil.


  Türemiş Sıfatlar: Bu sıfatlar yapım ekleriyle kurulmuş sözcüklerdir. Öyle ki, bu sıfatlar ad ve eylem kök ve gövdelerine getirilerek kurulur ve örnekler pek çoktur.

  Örnek;
  Yanık ekmekleri de satmaya çalışıyordu.
  Ulusal bayramlarını izleyemedik.


  Türemiş sıfatlar içinde -an, -ar, -dık, -mış, -acak gibi eklerler oluşan ve ortaç adını verdiğimiz (bunlara sıfat-fiil veya partisipler adı da verilir.) sıfatların ayrı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Çünkü bu oluşumların geçici olması gibi önemli bir özellikleri vardır. Bu tür hakkında adları incelerken bilgi vermiştik. Bunların eylemsiler içinde yer aldığını söylemek gerekir.


  Örnek;
  Gelecek kış bunları yine kullanacağız.
  Tanıdık insanları burada görmek olasıdır.
  Güler yüzlü insanları özlemiştik.

  Birleşik Sıfatlar: Bileşik sıfatlar, bileşik sözcüklerin sıfat görevi yapanlarıdır. Bileşik sözcükler genel olarak ad gibi kullanılırlar. Bu ad çoğu yapım ekleriyle sıfatlaşırlar. Yani tamlayan olurlar. Örneğin "karabiber" birleşik addır. "Karabiber kutusu" ad tamlamasıdır. Ancak "karabiberli yemek" tamlaması sıfat tamlamasıdır.


  Örnek;
  Ağırbaşlı kızlar burada çalışabilir.
  Yurtsever insanlara ihtiyaç var.
  Zeytinyağlı yemekleriniz çok güzel.


  Bileşik sıfatları bir kısım dilciler ikiye ayırmışlar, "kurallı bileşik sıfatlar" ve "kaynaşmış bileşik sıfatlar" şeklinde adlandırmışlardır. Kaynaşmış bileşik sıfatlara; açıkgöz, boşboğaz, yurtsever, cingöz, kuşbakışı gibi sözcükleri, kurallı bileşik sıfatlara da, yıkık duvarlı bahçe, iki kapılı ev, sırma saçlı kız, kafadan sakat dilenci gibi örnekleri vererek konuyu ayrıntılandırmışlardır.

+ Yorum Gönder


yapı bakımından sıfatlar ,  sıfatların yapısı,  sıfat yapıları,  yapısı bakımından sıfatlar,  sıfatların yapıları