+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Sıfatlarda Pekiştirme - Pekiştirme Sıfatları Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Sıfatlarda Pekiştirme - Pekiştirme Sıfatları Hakkında
  Sıfatlarda Pekiştirme - Pekiştirme Sıfatları Hakkında

  Sıfatlarda Pekiştirme

  Sıfatlarda pekiştirme dört şekilde olur:

  1- Sıfatlarda pekiştirme "m,p,r, s" harfleriyle yapılır. Sözcük ilk heceden bölünür ve araya yakışan "m, p, r, s" harflerinden biri eklenerek pekiştirilir.

  Beyaz - bembeyaz
  Sarı - sapsarı
  Temiz - tertemiz
  Mor - mosmor

  2- Sıfatların arasına "mı" sözcüğü getirilerek yapılır.

  Cem, çalışkan mı çalışkan bir öğrencidir.
  Tatlı mı tatlı çocuk

  3- Pekiştirme ekiyle yapılır. Pekiştirilen sözcük arasına bir ses ekleyerek yapılır.

  sağlam - sapasağlam
  Çevre - çepeçevre

  4- Pekiştirme kimi zaman da sıfatlar tekrarlanarak yapılır.

  Kara kara gözlerin yok mu ?
  Al al yanakların çizgiler dolmuş.

 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Pekiştirme Sıfatları

  Dil - Sıfat (Ön Ad)

  Niteledikleri adın anlamlarını güçlendiren, pekiştiren sıfatlardır.

  ÖRNEK

  Pespembe güller,

  yeşil yeşil gözler,

  kırık dökük masa

  Pekiştirme sıfatları şu şekillerde yapılır:

  a- Sıfat olan sözcüğün ilk sesli harfine kadar olankısım alınır, "m / p / r / s" sessizlerinden biri getirilir.Oluşan bu ses grubu önek olarak sözcüğün başınaeklenerek yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  temiz bir kilim-ter-temiz bir kilim

  mavi gökyüzü-mas-mavi gökyüzü

  sıcak çay-sım-sıcak çay

  ince yol -ip-ince yol

  UYARI 1: Türkçede, ister yapım ister çekim eki olsun, ekler sözcüğün sonuna ulanır. Sadece bu ör-nekte önek sözkonusudur.UYARI 2: Pekiştirme sözcüklerinin bazılarında pekiş-tirme ekiyle sözcük arasına bir ünlü harf ya da (-il) hecesi girebilir.

  ÖRNEK

  Sağlam adam — sap-a-sağlam adam

  Çıplak kadın — çır-ıl-çıplak kadın

  b- Sıfat olan sözcüğün yinelenmesi yoluyla yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  küçük küçük arabalar

  mavi mavi gözler

  arı sarı saçlar

  c- Yinelenen sıfatların ilkine "mı, mi, mu, mü" soru edatı eklenerek yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK güzel mi güzel bir yemek

  sağlam mı sağlam ayakkabı

  çalışkan mı çalışkan öğrenci

  d- Yakın anlamlı sözcüklerin yinelenişiyle yapılan pe-kiştirmeler.

  ÖRNEK

  yalan yanlış bilgiler

  kırık dökük eşya

  e- Bir anlamlı, bir anlamsız sözcükle yapılan pekiştir-meler.

  ÖRNEK

  yarım yamalak bilgi,

  eğri büğrü yol

  f- iki anlamsız sözcükle yapılan pekiştirmeler.

  ÖRNEK

  abuk sabuk düşünce

  süklüm püklüm çocuk

 3. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Sıfatlarda anlamı pekiştirme şu şekillerde yapılır:

  Hece tekrarı ile
  Sözcüğün ilk hecesi yinelenir ve ilk hecedeki ünlüden sonra m, p, r veya s ünsüzlerinden biri eklenir:
  masmavi, bembeyaz, sapsarı, upuzun, bomboş, tertemiz

  Sözcük tekrarı ile
  Sıfat olduğu gibi yinelenir:
  uzun uzun kavaklar
  kara kara gözler

  Soru eki ile
  Sıfat tekrarlanır ve iki sözcüğün arasına soru eki "mi" getirilir. Bu tür sıfatlarda soru anlamı kaybolduğu için soru işareti (?) kullanılmaz:
  Burada eskiden derin mi derin bir kuyu vardı.
  Güzel mi güzel bir sese sahip.

+ Yorum Gönder


pekiştirme sıfatları,  sıfatlarda pekiştirme,  pekiştirme sıfatı,  pekiştirme sıfatı nedir,  pekiştirme harfleri,  pekiştirme harfleri nelerdir