+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Hece Yapısı ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi
  Hece Yapısı Ve Satır Sonunda Kelimelerin Bölünmesi

  1. Türkçede kelime içinde iki ünlü arasındaki ünsüz, kendinden sonraki ünlüyle hece kurar.
  Örnek: a-ra-ba, bi-çi-mi-ne, in-sa-nın, ka-ra-ca, alt-lık, al-dı.

  2. Kelime içinde yan yana gelen ünsüzlerden sonuncusu kendisinden sonraki ünlüyle, diğerleri kendilerinden önceki ünlüyle hece kurar.
  Örnek: bir-lik, sev-mek, Türk-çe, Kork-maz.

  3. Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır.
  Örnek: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.

  4. Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir, fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur.
  Örnek: Burasını ilk defa görüyormuş gibi duvarlara, perdelere, möblelere, eşyala-
  ra bakıyor, hayret ediyordu. Bütün bu muhitte Türk hayatına, Türk ruhuna ait bir göl-
  ge, bir çizgi bile yoktu. Birden Bursa’daki çocukluğunun geçtiği baba evini hatırladı; sofada rahat ve beyaz örtülü divanlar vardı.
  (Ömer Seyfettin)

  5. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur.
  Örnek: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.

  6. Ayırmada satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılmaz:
  ……… u-

  çurtma değil,
  .…..uçurt-

  ma;
  …….müdafa-

  a değil,
  …… müda-

  faa;

  7. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde yalnız kesme işareti kul-lanılır; ayrıca çizgi kullanılmaz.
  ….. Edirne’

  nin…
  …. Ankara’

  dan…
  ….. 19996′
  da… 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Özel isimlerde ve rakamlarda kesme işareti satır sonuna geliyorsa ve kesme işaretinden sonraki kısmın alt satıra geçmesi gerekiyorsa bu durumda kısa çizgi kullanılmaz:

  --Geçen yıl Ankara’
  daki akrabalarımıza --1996’
  da --

  Gırtlak ünsüzü için kesme kullanılan kelimelerde kesmeli heceler satır sonuna getirilmez.

  --meş’-
  aleyi değil ---meş’a-
  leyi olacak ---kur’-
  dan değil --kur’a-
  dan. olacak

  “de” ve “ki” bağlacı ile “mi” soru ekinden önceki kelime satır sonunda kalıyor da bu ek ve bağlaçlar alt satıra iniyorlarsa araya (satır sonuna) kısa çizgi konmaz:

  ---önünde kitap
  da yoktu ---gördüm
  ki söylüyorum --geçen yıl
  mı kazanmış?

  Özgün imlâsıyla yazılan yabancı kelimeler satır sonunda kendi dillerinin kurallarına göre bölünür

+ Yorum Gönder